zabiegi operacyjne

//Zabiegi operacyjne
Zabiegi operacyjne2019-01-25T09:28:39+00:00

Innowacyjne zabiegi ortopedyczne

W leczeniu operacyjnym specjalizujemy się w szczególności w małoinwazyjnych zabiegach operacyjnych stawów metodą artroskopową. Przeprowadzamy operacje w obrębie stawu ramiennego, kolanowego, biodrowego, skokowego, łokcia, nadgarstka oraz kręgosłupa z użyciem mikroskopu oraz endoskopu. Cechą charakterystyczną dla artroskopii jest precyzja wykonania, szybka naprawa chorego stawu, krótki czas hospitalizacji, szybki powrót do sprawności oraz mała blizna pooperacyjna. Wykonujemy zabiegi endoprotezoplastyki stawów – biodra, kolana, przeszczepy chrzęstno-kostne, allogeniczne przeszczepy więzadłowe i łąkotkowe.

Zajmujemy się również:

 • leczeniem schorzeń i urazów narządu ruchu, ręki oraz złamań kości z zastosowaniem nowoczesnych metod operacyjnych
 • zabiegami korekcyjnymi zaburzeń osi kończyn dolnych – osteotomia
 • leczeniem biologicznym zespołów bólowych oraz wczesnej artrozy stawów oraz uszkodzeń mięśni (komórki macierzyste, czynniki wzrostu, interleukiny)

W Sport-Klinice wykorzystujemy nowoczesne osiągnięcia anestezjologii w zakresie bezpiecznych znieczuleń regionalnych z użyciem technik elektrostymulacji i ultrasonografii. Posiadamy certyfikat „Szpital bez bólu” przyznawany placówkom, które dbają o podniesienie jakości uśmierzania bólu pooperacyjnego u Pacjentów. Blok operacyjny Sport-Kliniki posiada nowoczesne sale operacyjne, wyposażone w profesjonalny sprzęt medyczny niezbędny do sprawnego i bezpiecznego dla Pacjenta przeprowadzenia leczenia operacyjnego.

Lista wykonywanych zabiegów operacyjnych:

BARK

Zabieg polega na uwidocznieniu całego stawu ramienno-łopatkowego oraz przestrzeni podbarkowej za pomocą kamery i narzędzi wprowadzonych przez nieweilkie (1cm) nacięcia w okolicy barku. Ilość nacięć jest zależna od rodzaju procedury jaką należy zastosować w określonym schorzeniu.

Dowiedz się więcej >

Operacja naprawcza polega na wycięciu uszkodzonych, niestabilnych i zmienionych zapalnie tkanek, a następnie doszyciu uszkodzonego ścięgna mięśnia do kości.

Dowiedz się więcej >

W przypadku rekonstrukcji ścięgna głowy długiej bicepsa wykonywany jest zabieg operacyjny tzw. „artrodezy” ścięgna.

Dowiedz się więcej >

Najczęściej wykonywaną procedurą artroskopowej naprawy w niestabilności stawu ramienno-barkowego jest przyszycie uszkodzonego obrąbka stawowego do kostnego brzegu panewki.

Dowiedz się więcej >

Sprawdź cenę zabiegu

KOLANO

Artroskopia to zabieg operacyjny polegający na wprowadzeniu do stawu poprzez małe nacięcie w skórze (ok. 1 cm) cienkiego, sztywnego elementu optycznego zakończonego kamerą wideo, który pozwala na obrazowanie wnętrza stawu. Z drugiego nacięcia do stawu wprowadza się również urządzenia robocze pozwalające na wykonywanie zabiegu operacyjnego wewnątrz stawu.

Dowiedz się więcej >

W Sport-Klinice wszystkie zabiegi rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego przeprowadzamy metodą artroskopową, bez konieczności tzw. otwierania stawu.

Dowiedz się więcej >

Rewizje ACL: Jesteśmy jednym z najbardziej doświadczonych ośrodków w Polsce w tego typu operacjach. W zależności od warunków śródoperacyjnych zabieg może być wykonany jednoetapowo bez konieczności drugiego zabiegu.

Dowiedz się więcej >

Obecnie, standardem w rekonstrukcji więzadła krzyżowego tylnego (PCL) jest operacja metodą artroskopową.

Dowiedz się więcej >

To silna struktura ścięgnisto-więzadłowa zlokalizowana w okolicy tylno-bocznej stawu kolanowego.

Dowiedz się więcej >

W naszym ośrodku metoda stosowana w przypadku wskazań medycznych. Posiadamy bardzo duże doświadczenie w pracy na materiale biologicznym pochodzącym od Dawcy Tkanek. Zaletą tych przeszczepów jest zaoszczędzenie tkanki własnej Pacjenta, a tym samym brak dodatkowego osłabienia stawu kolanowego.

Dowiedz się więcej >

Meniscektomia: procedura całkowicie artroskopowa polegająca na usunięciu uszkodzonego fragmentu łąkotki za pomocą ramienia roboczego oraz kamery wprowadzonych przez niewielkie nacięcia z przodu kolana.

Dowiedz się więcej >

W zależności od wybranej techniki jest to procedura całkowicie artroskopowa lub wymagająca dodatkowych niewielkich nacięć na powierzchniach bocznej lub przyśrodkowej kolana, celem prawidłowego zawiązania szwów łąkotkowych.

Dowiedz się więcej >

Jedynym, chodź nie zawsze skutecznym sposobem leczenia, są zabiegi operacyjne. Większość z nich przeprowadza się sposobem artroskopowym. Prowadzą do wygojenia miejsca ubytku chrząstką włóknistą. Jedynie przeszczepy chrzęstno-kostne (OAT), przeszczepy hodowli chondrocytów oraz przeszczepy pasty chrzęstno-kostnej zapewniają możliwość powstania regeneratu bogatego w komórki chrząstki szklistej.

Dowiedz się więcej >

W przypadku istnienia wskazań medycznych, bardzo dobre rezultaty w uzyskaniu stabilności rzepki przynosi zabieg rekonstrukcji troczka przyśrodkowego. W połączeniu z bocznym uwolnieniem w znaczny sposób poprawia ustawienie rzepki we wcięciu międzykłykciowym, stabilizuje tor ruchu podczas zgięcia i wyprostu kolana, zabezpiecza rzepkę przed kolejnymi zwichnięciami.

Dowiedz się więcej >

Endoproteza stawu kolanowego to często jedyny ratunek dla pozbycia się nieustającego bólu kolana i idącego za nim znacznego ograniczenia ruchomości, które spowodowane są zaawansowanymi zmianami zwyrodnieniowymi. Zmiany te powstają na skutek przebytych urazów, wieloletnich przeciążeń, zaburzeń osi kończyny lub chorób reumatycznch.

Dowiedz się więcej >

Sprawdź cenę zabiegu

BIODRO

W ostatnich latach notuje się szybki rozwój technik artroskopowych w w obrębie stawu biodrowego. Artroskopia biodra staje się standardem w leczeniu  niektórych schorzeń tego stawu. Dzięki tej małoinwazyjnej technice możemy uniknąć wcześniej wykonywanych rozległych operacji wymagających otwarcia stawu biodrowego, których wadami było uszkodzenie tkanek miękkich w trakcie dojścia operacyjnego, długi czas pobytu szpitalnego i rehabilitacji, rozległa blizna pooperacyjna.

Dowiedz się więcej >

Głowa kości udowej przechodzi w szyjkę głowy kości udowej. To przejście nazywamy „talią szyjki głowy kości udowej”. Zniekształcenia obrysu szyjki kości udowej, których przyczyną są zaburzenia wzrostowe (często u bardzo aktywnych sportowo młodych pacjentów), doprowadzają do mechanicznego konfliktu pomiędzy szyjką kości udowej i panewką, przez co ograniczają ruchomość w stawie.

Dowiedz się więcej >

Obrąbek stawowy jest strukturą chrzęstno-włóknistą, która pogłębia panewkę, dzięki czemu przyczynia się do ochrony głowy kości udowej przed uderzeniami o kostny brzeg panewki oraz zabezpiecza pełny ruch w stawie.

Dowiedz się więcej >

Jałowa martwica głowy kości udowej jest spowodowana zaburzeniami ukrwienia głowy kości udowej. Procesem chorobowym objęta jest najczęściej strefa obciążania (przenosząca znaczne obciążenia) co doprowadza do zapadnięcia (zniekształcenia) głowy kości udowej i postępującego zwyrodnienia stawu.

Dowiedz się więcej >

W przypadku stałych dolegliwości bólowych i znacznego ograniczenia ruchomości w przebiegu zmian zwyrodnieniowych, jedynym zabiegiem powodującym ustąpienie objawów jest endoprotezoplastyka, czyli zabieg wszczepienia sztucznego stawu tzw. endoskopia biodra.

Dowiedz się więcej >

Leczenie złamań

Sprawdź cenę zabiegu

RĘKA

Operacja polega na zwizualizowaniu i naprawie struktur nadgarstka za pomocą odpowiednio dostosowanej wysokospecjalistycznej optyki oraz mikronarzędzi. Do naprawy w razie wskazań, używane są specjalne mikrokotwice stabilizujące uszkodzone struktury.
W naszej Klinice wykonujemy pełną gamę zabiegów zaopatrzając większość dolegliwości w obrębie stawów ręki takich jak: naprawa chrząstki trójkątnej, synowektomia, naprawa więzadła łódeczkowo-księżycowatego, naprawa chrząstek kości nadgarstka.

Zabieg operacyjny polega na całkowitym wycięciu zmienionego rozścięgna dłoniowego oraz guzków z jednoczesną korekcją przykurczów palców. Przy dużym zaawansowaniu choroby z powodu “obkurczania” się skóry, wskazane jest wykonanie dwuetapowego leczenia operacyjnego. Ze względu na rozległość cięć operacyjnych i założonych drenaży rany, wymagana jest 1-2 dniowa hospitalizacja pooperacyjna.

Dowiedz się więcej >

Leczeniem z wyboru jest operacyjne przecięcie – leżącego pod skórą nadgarstka – więzadła poprzecznego. W naszej Klinice zabieg ten wykonujemy w sposób klasyczny – z dwóch niewielkich cięć – operacyjnych oraz endoskopowo. Poprawnie przeprowadzony zabieg operacyjny zapewnia ustąpienie dolegliwości bólowych i pełną satysfakcję Pacjenta.

Dowiedz się więcej >

Sprawdź cenę zabiegu

ŁOKIEĆ

Małoinwazyjne zabiegi w obrębie stawu łokciowego z pojedynczych (1 cm) cięć za pomocą artroskopu i odpowiednich narzędzi uwidaczniamy i zaopatrzamy uszkodzenia śródstawowe. W Sport-Klinice wykonujemy następujące procedury: usunięcie ciał wolnych, synowektomia, leczenie choroby zwyrodnieniowej.

Dowiedz się więcej >

Zabieg operacyjny, zmierzający do usunięcia zmienionych zapalnie tkanek, można wykonać wykorzystując technikę artroskopową (technika małoinwazyjna), jak również stosując procedurę na otwarto (przecięcie skóry i odsłonięcie chorego miejsca).

Dowiedz się więcej >

Leczeniem z wyboru jest leczenie operacyjne polegające na uwolnienie nerwu i w niektórych przypadkach jego przeniesieniu na przednią powierzchnię przedramienia. Zabieg można przeprowadzić metodą tradycyjną – na otwarto lub endoskopowo. Po zabiegu operacyjnym zaleca się zmniejszenie aktywności i fizykoterapię przez okres 2 do 6 tygodni. Po 6 miesiącach od leczenia operacyjnego można wykonać kontrolne badanie przewodnictwa nerwowego, celem ostatecznej oceny skuteczności leczenia.

Dowiedz się więcej >

Sprawdź cenę zabiegu

STAW SKOKOWY

Artroskopia to małoinwazyjny zabieg operacyjny polegający na wprowadzeniu do stawu poprzez małe nacięcie w skórze (ok. 1 cm) cienkiego, sztywnego elementu optycznego zakończonego kamerą wideo, który pozwala na obrazowanie wnętrza stawu. Z drugiego nacięcia do stawu wprowadza się również urządzenia robocze pozwalające na wykonywanie zabiegu operacyjnego wewnątrz stawu.

Dowiedz się więcej >

Większość napraw uszkodzenia chrząstki stawu skokowego przeprowadza się sposobem artroskopowym.

Dowiedz się więcej >

Częściowe lub całkowite zerwanie ścięgna Achillesa – leczenie.

Dowiedz się więcej >

Niestabilność ścięgien w bruździe kości strzałkowej spowodowana jest niewydolnością układu stabilizującego lub zbyt płytką bruzdą w kości strzałkowej.

Dowiedz się więcej >

Powszechnym zabiegiem w przypadku zaawansowanych zmian zwyrodnieniowych stawu skokowego jest wzajemne usztywnienie (artrodeza) uszkodzonych powierzchni stawowych. Zabieg ten likwiduje ruch w uszkodzonym stawie skokowym, jednocześnie likwidując dolegliwości bólowe. Istnieje wiele metod operacyjnego usztywnienia.

Dowiedz się więcej >

Stosujemy najnowocześniejsze metody inwazyjne oraz nieinwazyjne leczenia zaburzeń zrostu.

Dowiedz się więcej >

Sprawdź cenę zabiegu

STOPA

Artroskopia to małoinwazyjny zabieg operacyjny polegający na wprowadzeniu do stawu poprzez małe nacięcie w skórze (ok. 1 cm) cienkiego, sztywnego elementu optycznego zakończonego kamerą wideo, który pozwala na obrazowanie wnętrza stawu.

Dowiedz się więcej >

Zniekształcenie polega na szpotawym ustawieniu I kości śródstopia z wystawaniem ku stronie przyśrodkowej części dystalnej (głowy) oraz odchyleniu palca w stronę boczną.

Dowiedz się więcej >

Sprawdź cenę zabiegu

KRĘGOSŁUP

 • blokady stawowe, blokady korzeniowe, stymulacja/termolezja
 • dyskografia prowokacyjna

Zabiegi zarówno diagnostyczne jak i lecznicze polegające na przezskórnym wprowadzeniu igły/elektrody do pożądanego miejsca w kręgosłupie w celu podania środka diagnostycznego lub leczniczego.

Dowiedz się więcej >

 • nukleoplastyka
 • częściowa nukleotomia z plastyką pierścienia włóknistego
 • endoskopowa mikrodiscektomia

Zabiegi lecznicze polegające na przezskórnym wprowadzeniu elektrody/narzędzi endoskopowych do pożądanego miejsca w kręgosłupie w celu wykonania koablacji zwyrodniałego i przemieszczonego dysku lub usunięcia jego części.

Dowiedz się więcej >

 • mikrodiscektomia/nukleotomia z wykorzystaniem mikroskopu operacyjnego, możliwość odtworzenia pierścienia włóknistego
 • discektomia ze stabilizacją międzytrzonową i usztywnieniem segmentu typu ALIF, PLIF, TLIF, XLIF
 • discektomia z implantacją protezy dysku w celu utrzymania ruchomości segmentu
 • dystrakcja międzykolczysta dynamiczna/sztywna

Zabiegi lecznicze z zastosowaniem technik małoinwazyjnych. Poprzez niewielkie nacięcie skórne z użyciem aparatu RTG oraz mikroskopu operacyjnego możliwe jest dotarcie do pożądanego miejsca w kręgosłupie w celu częściowego lub całkowitego usunięcia zwyrodniałego i przemieszczonego dysku.

Dowiedz się więcej >

 • discektomia ze stabilizacją międzytrzonową i usztywnieniem segmentu
 • discektomia z implantacją protezy dysku w celu utrzymania ruchomości segmentu

Zabiegi lecznicze z zastosowaniem technik małoinwazyjnych. Poprzez niewielkie nacięcie skórne z użyciem aparatu RTG oraz mikroskopu operacyjnego możliwe jest dotarcie do pożądanego miejsca w kręgosłupie szyjnym w celu usunięcia zwyrodniałego i przemieszczonego dysku z jednoczesnym wprowadzeniem implantów.

Dowiedz się więcej >

Zabiegi lecznicze z zastosowaniem technik endoskopowych i małoinwazyjnych:

 • odbarczenie metodą endoskopową
 • odbarczenie poprzez laminotomię z możliwością laminoplastyki w odcinku szyjnym
 • stabilizacja przezstawowa w odcinku szyjnym/ lędźwiowym metodą przezskórną
 • stabilizacja sztywna/ dynamiczna z możliwością wykorzystania metod przezskórnych
 • stabilizacja/ repozycja kręgozmyku
 • stabilizacja/ repozycja skolioz zwyrodnieniowych

Przezskórnie lub poprzez niewielkie nacięcie skórne z użyciem aparatu RTG oraz endoskopu/mikroskopu operacyjnego możliwe jest dotarcie do pożądanego miejsca w kręgosłupie w celu częściowego lub całkowitego usunięcia zwyrodniałego i przemieszczonego dysku oraz elementów kostnych uciskających struktury nerwowe.

Dowiedz się więcej >

 • reoperacje z możliwością wykorzystania stymulacji przeciwbólowej

Zabiegi lecznicze stosowane w reoperacjach według ściśle określonych wskazań z zastosowaniem technik małoinwazyjnych.

Dowiedz się więcej >

 • wertebroplastka/kyfoplastyka z możliwością biopsji i uzyskania materiału do badania histopatologicznego

Zabiegi lecznicze polegające na przezskórnym wprowadzeniu igły kostnej do pożądanego kręgu w celu wprowadzenia cementu kostnego/implantu, który wypełnia złamany trzon.

Dowiedz się więcej >

Zabiegi lecznicze polegające na przezskórnym wprowadzeniu elektrod do otworów krzyżowych pożądanego poziomu kości krzyżowej (S2-S3) w celu przeprowadzenia stymulacji struktur nerwowych śródoperacyjnej/ odległej. Zabiegi odbywają się pod nadzorem anestezjologa oraz kontrolą monitora RTG.

Dowiedz się więcej >

Zabiegi lecznicze polegające na przezskórnym wprowadzeniu elektrod do przestrzeni nadooponowej pożądanego odcinka kręgosłupa w celu przeprowadzenia stymulacji struktur nerwowych śródoperacyjnej/ odległej. Zabiegi odbywają się pod nadzorem anestezjologa oraz kontrolą monitora RTG.

Dowiedz się więcej >

Sprawdź cenę zabiegu

INNE

Leczenie złamań kończyny górnej i dolnej

Celem osteotomii jest przeniesienie obciążeń w stawie z okolicy przeciążanej na okolicę zdrową poprzez przecięcie kości i korekcję osi kończyny.

Dowiedz się więcej >

Leczenie zaburzeń zrostu kości po złamaniach

Biopsja lub usunięcie błony maziowej

Usuwanie metalowych implantów

Terapia czynnikami wzrostu (PRP)

Wykonujemy operacje żylaków kończyn dolnych, z usunięciem zależnie od wskazań żył odpiszczelowej i odstrzałkowej przez inwaginację.

Dowiedz się więcej >

Z zakresu chirurgii ogólnej wykonujemy zabiegi naprawcze przepuklin pachwinowych metodą beznapięciową z użyciem nowoczesnych siatek proGrip, które nie wymagają stosowania dodatkowych szwów wewnętrznych.

Sprawdź cenę zabiegu
Ta witryna używa plików cookie. Kontynuując jej przeglądanie, wyrażasz zgodę na używanie przez nas tych plików. Zobacz politykę prywatności. Zgadzam się