Innowacyjne zabiegi ortopedyczne

W leczeniu operacyjnym specjalizujemy się w szczególności w małoinwazyjnych zabiegach operacyjnych stawów metodą artroskopową. Przeprowadzamy operacje w obrębie stawu ramiennego, kolanowego, biodrowego, skokowego, łokcia, nadgarstka oraz kręgosłupa z użyciem mikroskopu oraz endoskopu. Cechą charakterystyczną dla artroskopii jest precyzja wykonania, szybka naprawa chorego stawu, krótki czas hospitalizacji, szybki powrót do sprawności oraz mała blizna pooperacyjna. Wykonujemy zabiegi endoprotezoplastyki stawów – biodra, kolana, przeszczepy chrzęstno-kostne, allogeniczne przeszczepy więzadłowe i łąkotkowe.

Zajmujemy się również:

 • leczeniem schorzeń i urazów narządu ruchu, ręki oraz złamań kości z zastosowaniem nowoczesnych metod operacyjnych
 • zabiegami korekcyjnymi zaburzeń osi kończyn dolnych – osteotomia
 • leczeniem biologicznym zespołów bólowych oraz wczesnej artrozy stawów oraz uszkodzeń mięśni (komórki macierzyste, czynniki wzrostu, interleukiny)

W Sport-Klinice wykorzystujemy nowoczesne osiągnięcia anestezjologii w zakresie bezpiecznych znieczuleń regionalnych z użyciem technik elektrostymulacji i ultrasonografii. Posiadamy certyfikat „Szpital bez bólu” przyznawany placówkom, które dbają o podniesienie jakości uśmierzania bólu pooperacyjnego u Pacjentów. Blok operacyjny Sport-Kliniki posiada nowoczesne sale operacyjne, wyposażone w profesjonalny sprzęt medyczny niezbędny do sprawnego i bezpiecznego dla Pacjenta przeprowadzenia leczenia operacyjnego.

Lista wykonywanych zabiegów operacyjnych:

BARK

Zabieg polega na uwidocznieniu całego stawu ramienno-łopatkowego oraz przestrzeni podbarkowej za pomocą kamery i narzędzi wprowadzonych przez nieweilkie (1cm) nacięcia w okolicy barku. Ilość nacięć jest zależna od rodzaju procedury jaką należy zastosować w określonym schorzeniu.

Dowiedz się więcej >

Operacja naprawcza polega na wycięciu uszkodzonych, niestabilnych i zmienionych zapalnie tkanek, a następnie doszyciu uszkodzonego ścięgna mięśnia do kości.

Dowiedz się więcej >

W przypadku rekonstrukcji ścięgna głowy długiej bicepsa wykonywany jest zabieg operacyjny tzw. „artrodezy” ścięgna.

Dowiedz się więcej >

Najczęściej wykonywaną procedurą artroskopowej naprawy w niestabilności stawu ramienno-barkowego jest przyszycie uszkodzonego obrąbka stawowego do kostnego brzegu panewki.

Dowiedz się więcej >

Sprawdź cenę zabiegu

KOLANO

Artroskopia to zabieg operacyjny polegający na wprowadzeniu do stawu poprzez małe nacięcie w skórze (ok. 1 cm) cienkiego, sztywnego elementu optycznego zakończonego kamerą wideo, który pozwala na obrazowanie wnętrza stawu. Z drugiego nacięcia do stawu wprowadza się również urządzenia robocze pozwalające na wykonywanie zabiegu operacyjnego wewnątrz stawu.

Dowiedz się więcej >

W Sport-Klinice wszystkie zabiegi rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego przeprowadzamy metodą artroskopową, bez konieczności tzw. otwierania stawu.

Dowiedz się więcej >

Rewizje ACL: Jesteśmy jednym z najbardziej doświadczonych ośrodków w Polsce w tego typu operacjach. W zależności od warunków śródoperacyjnych zabieg może być wykonany jednoetapowo bez konieczności drugiego zabiegu.

Dowiedz się więcej >

Obecnie, standardem w rekonstrukcji więzadła krzyżowego tylnego (PCL) jest operacja metodą artroskopową.

Dowiedz się więcej >

To silna struktura ścięgnisto-więzadłowa zlokalizowana w okolicy tylno-bocznej stawu kolanowego.

Dowiedz się więcej >

W naszym ośrodku metoda stosowana w przypadku wskazań medycznych. Posiadamy bardzo duże doświadczenie w pracy na materiale biologicznym pochodzącym od Dawcy Tkanek. Zaletą tych przeszczepów jest zaoszczędzenie tkanki własnej Pacjenta, a tym samym brak dodatkowego osłabienia stawu kolanowego.

Dowiedz się więcej >

Meniscektomia: procedura całkowicie artroskopowa polegająca na usunięciu uszkodzonego fragmentu łąkotki za pomocą ramienia roboczego oraz kamery wprowadzonych przez niewielkie nacięcia z przodu kolana.

Dowiedz się więcej >

W zależności od wybranej techniki jest to procedura całkowicie artroskopowa lub wymagająca dodatkowych niewielkich nacięć na powierzchniach bocznej lub przyśrodkowej kolana, celem prawidłowego zawiązania szwów łąkotkowych.

Dowiedz się więcej >

Jedynym, chodź nie zawsze skutecznym sposobem leczenia, są zabiegi operacyjne. Większość z nich przeprowadza się sposobem artroskopowym. Prowadzą do wygojenia miejsca ubytku chrząstką włóknistą. Jedynie przeszczepy chrzęstno-kostne (OAT), przeszczepy hodowli chondrocytów oraz przeszczepy pasty chrzęstno-kostnej zapewniają możliwość powstania regeneratu bogatego w komórki chrząstki szklistej.

Dowiedz się więcej >

W przypadku istnienia wskazań medycznych, bardzo dobre rezultaty w uzyskaniu stabilności rzepki przynosi zabieg rekonstrukcji troczka przyśrodkowego. W połączeniu z bocznym uwolnieniem w znaczny sposób poprawia ustawienie rzepki we wcięciu międzykłykciowym, stabilizuje tor ruchu podczas zgięcia i wyprostu kolana, zabezpiecza rzepkę przed kolejnymi zwichnięciami.

Dowiedz się więcej >

Endoproteza stawu kolanowego to często jedyny ratunek dla pozbycia się nieustającego bólu kolana i idącego za nim znacznego ograniczenia ruchomości, które spowodowane są zaawansowanymi zmianami zwyrodnieniowymi. Zmiany te powstają na skutek przebytych urazów, wieloletnich przeciążeń, zaburzeń osi kończyny lub chorób reumatycznch.

Dowiedz się więcej >

Sprawdź cenę zabiegu

BIODRO

W ostatnich latach notuje się szybki rozwój technik artroskopowych w w obrębie stawu biodrowego. Artroskopia biodra staje się standardem w leczeniu  niektórych schorzeń tego stawu. Dzięki tej małoinwazyjnej technice możemy uniknąć wcześniej wykonywanych rozległych operacji wymagających otwarcia stawu biodrowego, których wadami było uszkodzenie tkanek miękkich w trakcie dojścia operacyjnego, długi czas pobytu szpitalnego i rehabilitacji, rozległa blizna pooperacyjna.

Dowiedz się więcej >

Głowa kości udowej przechodzi w szyjkę głowy kości udowej. To przejście nazywamy „talią szyjki głowy kości udowej”. Zniekształcenia obrysu szyjki kości udowej, których przyczyną są zaburzenia wzrostowe (często u bardzo aktywnych sportowo młodych pacjentów), doprowadzają do mechanicznego konfliktu pomiędzy szyjką kości udowej i panewką, przez co ograniczają ruchomość w stawie.

Dowiedz się więcej >

Obrąbek stawowy jest strukturą chrzęstno-włóknistą, która pogłębia panewkę, dzięki czemu przyczynia się do ochrony głowy kości udowej przed uderzeniami o kostny brzeg panewki oraz zabezpiecza pełny ruch w stawie.

Dowiedz się więcej >

Jałowa martwica głowy kości udowej jest spowodowana zaburzeniami ukrwienia głowy kości udowej. Procesem chorobowym objęta jest najczęściej strefa obciążania (przenosząca znaczne obciążenia) co doprowadza do zapadnięcia (zniekształcenia) głowy kości udowej i postępującego zwyrodnienia stawu.

Dowiedz się więcej >

W przypadku stałych dolegliwości bólowych i znacznego ograniczenia ruchomości w przebiegu zmian zwyrodnieniowych, jedynym zabiegiem powodującym ustąpienie objawów jest endoprotezoplastyka, czyli zabieg wszczepienia sztucznego stawu tzw. endoskopia biodra.

Dowiedz się więcej >

Leczenie złamań

Sprawdź cenę zabiegu

RĘKA

Operacja polega na zwizualizowaniu i naprawie struktur nadgarstka za pomocą odpowiednio dostosowanej wysokospecjalistycznej optyki oraz mikronarzędzi. Do naprawy w razie wskazań, używane są specjalne mikrokotwice stabilizujące uszkodzone struktury.
W naszej Klinice wykonujemy pełną gamę zabiegów zaopatrzając większość dolegliwości w obrębie stawów ręki takich jak: naprawa chrząstki trójkątnej, synowektomia, naprawa więzadła łódeczkowo-księżycowatego, naprawa chrząstek kości nadgarstka.

Zabieg operacyjny polega na całkowitym wycięciu zmienionego rozścięgna dłoniowego oraz guzków z jednoczesną korekcją przykurczów palców. Przy dużym zaawansowaniu choroby z powodu “obkurczania” się skóry, wskazane jest wykonanie dwuetapowego leczenia operacyjnego. Ze względu na rozległość cięć operacyjnych i założonych drenaży rany, wymagana jest 1-2 dniowa hospitalizacja pooperacyjna.

Dowiedz się więcej >

Leczeniem z wyboru jest operacyjne przecięcie – leżącego pod skórą nadgarstka – więzadła poprzecznego. W naszej Klinice zabieg ten wykonujemy w sposób klasyczny – z dwóch niewielkich cięć – operacyjnych oraz endoskopowo. Poprawnie przeprowadzony zabieg operacyjny zapewnia ustąpienie dolegliwości bólowych i pełną satysfakcję Pacjenta.

Dowiedz się więcej >

Sprawdź cenę zabiegu

ŁOKIEĆ

Małoinwazyjne zabiegi w obrębie stawu łokciowego z pojedynczych (1 cm) cięć za pomocą artroskopu i odpowiednich narzędzi uwidaczniamy i zaopatrzamy uszkodzenia śródstawowe. W Sport-Klinice wykonujemy następujące procedury: usunięcie ciał wolnych, synowektomia, leczenie choroby zwyrodnieniowej.

Dowiedz się więcej >

Zabieg operacyjny, zmierzający do usunięcia zmienionych zapalnie tkanek, można wykonać wykorzystując technikę artroskopową (technika małoinwazyjna), jak również stosując procedurę na otwarto (przecięcie skóry i odsłonięcie chorego miejsca).

Dowiedz się więcej >

Leczeniem z wyboru jest leczenie operacyjne polegające na uwolnienie nerwu i w niektórych przypadkach jego przeniesieniu na przednią powierzchnię przedramienia. Zabieg można przeprowadzić metodą tradycyjną – na otwarto lub endoskopowo. Po zabiegu operacyjnym zaleca się zmniejszenie aktywności i fizykoterapię przez okres 2 do 6 tygodni. Po 6 miesiącach od leczenia operacyjnego można wykonać kontrolne badanie przewodnictwa nerwowego, celem ostatecznej oceny skuteczności leczenia.

Dowiedz się więcej >

Sprawdź cenę zabiegu

STAW SKOKOWY

Artroskopia to małoinwazyjny zabieg operacyjny polegający na wprowadzeniu do stawu poprzez małe nacięcie w skórze (ok. 1 cm) cienkiego, sztywnego elementu optycznego zakończonego kamerą wideo, który pozwala na obrazowanie wnętrza stawu. Z drugiego nacięcia do stawu wprowadza się również urządzenia robocze pozwalające na wykonywanie zabiegu operacyjnego wewnątrz stawu.

Dowiedz się więcej >

Większość napraw uszkodzenia chrząstki stawu skokowego przeprowadza się sposobem artroskopowym.

Dowiedz się więcej >

Częściowe lub całkowite zerwanie ścięgna Achillesa – leczenie.

Dowiedz się więcej >

Niestabilność ścięgien w bruździe kości strzałkowej spowodowana jest niewydolnością układu stabilizującego lub zbyt płytką bruzdą w kości strzałkowej.

Dowiedz się więcej >

Powszechnym zabiegiem w przypadku zaawansowanych zmian zwyrodnieniowych stawu skokowego jest wzajemne usztywnienie (artrodeza) uszkodzonych powierzchni stawowych. Zabieg ten likwiduje ruch w uszkodzonym stawie skokowym, jednocześnie likwidując dolegliwości bólowe. Istnieje wiele metod operacyjnego usztywnienia.

Dowiedz się więcej >

Stosujemy najnowocześniejsze metody inwazyjne oraz nieinwazyjne leczenia zaburzeń zrostu.

Dowiedz się więcej >

Sprawdź cenę zabiegu

STOPA

Artroskopia to małoinwazyjny zabieg operacyjny polegający na wprowadzeniu do stawu poprzez małe nacięcie w skórze (ok. 1 cm) cienkiego, sztywnego elementu optycznego zakończonego kamerą wideo, który pozwala na obrazowanie wnętrza stawu.

Dowiedz się więcej >

Zniekształcenie polega na szpotawym ustawieniu I kości śródstopia z wystawaniem ku stronie przyśrodkowej części dystalnej (głowy) oraz odchyleniu palca w stronę boczną.

Dowiedz się więcej >

Sprawdź cenę zabiegu

KRĘGOSŁUP

 • blokady stawowe, blokady korzeniowe, stymulacja/termolezja
 • dyskografia prowokacyjna

Zabiegi zarówno diagnostyczne jak i lecznicze polegające na przezskórnym wprowadzeniu igły/elektrody do pożądanego miejsca w kręgosłupie w celu podania środka diagnostycznego lub leczniczego.

Dowiedz się więcej >

 • nukleoplastyka
 • częściowa nukleotomia z plastyką pierścienia włóknistego
 • endoskopowa mikrodiscektomia

Zabiegi lecznicze polegające na przezskórnym wprowadzeniu elektrody/narzędzi endoskopowych do pożądanego miejsca w kręgosłupie w celu wykonania koablacji zwyrodniałego i przemieszczonego dysku lub usunięcia jego części.

Dowiedz się więcej >

 • mikrodiscektomia/nukleotomia z wykorzystaniem mikroskopu operacyjnego, możliwość odtworzenia pierścienia włóknistego
 • discektomia ze stabilizacją międzytrzonową i usztywnieniem segmentu typu ALIF, PLIF, TLIF, XLIF
 • discektomia z implantacją protezy dysku w celu utrzymania ruchomości segmentu
 • dystrakcja międzykolczysta dynamiczna/sztywna

Zabiegi lecznicze z zastosowaniem technik małoinwazyjnych. Poprzez niewielkie nacięcie skórne z użyciem aparatu RTG oraz mikroskopu operacyjnego możliwe jest dotarcie do pożądanego miejsca w kręgosłupie w celu częściowego lub całkowitego usunięcia zwyrodniałego i przemieszczonego dysku.

Dowiedz się więcej >

 • discektomia ze stabilizacją międzytrzonową i usztywnieniem segmentu
 • discektomia z implantacją protezy dysku w celu utrzymania ruchomości segmentu

Zabiegi lecznicze z zastosowaniem technik małoinwazyjnych. Poprzez niewielkie nacięcie skórne z użyciem aparatu RTG oraz mikroskopu operacyjnego możliwe jest dotarcie do pożądanego miejsca w kręgosłupie szyjnym w celu usunięcia zwyrodniałego i przemieszczonego dysku z jednoczesnym wprowadzeniem implantów.

Dowiedz się więcej >

Zabiegi lecznicze z zastosowaniem technik endoskopowych i małoinwazyjnych:

 • odbarczenie metodą endoskopową
 • odbarczenie poprzez laminotomię z możliwością laminoplastyki w odcinku szyjnym
 • stabilizacja przezstawowa w odcinku szyjnym/ lędźwiowym metodą przezskórną
 • stabilizacja sztywna/ dynamiczna z możliwością wykorzystania metod przezskórnych
 • stabilizacja/ repozycja kręgozmyku
 • stabilizacja/ repozycja skolioz zwyrodnieniowych

Przezskórnie lub poprzez niewielkie nacięcie skórne z użyciem aparatu RTG oraz endoskopu/mikroskopu operacyjnego możliwe jest dotarcie do pożądanego miejsca w kręgosłupie w celu częściowego lub całkowitego usunięcia zwyrodniałego i przemieszczonego dysku oraz elementów kostnych uciskających struktury nerwowe.

Dowiedz się więcej >

 • reoperacje z możliwością wykorzystania stymulacji przeciwbólowej

Zabiegi lecznicze stosowane w reoperacjach według ściśle określonych wskazań z zastosowaniem technik małoinwazyjnych.

Dowiedz się więcej >

 • wertebroplastka/kyfoplastyka z możliwością biopsji i uzyskania materiału do badania histopatologicznego

Zabiegi lecznicze polegające na przezskórnym wprowadzeniu igły kostnej do pożądanego kręgu w celu wprowadzenia cementu kostnego/implantu, który wypełnia złamany trzon.

Dowiedz się więcej >

Zabiegi lecznicze polegające na przezskórnym wprowadzeniu elektrod do otworów krzyżowych pożądanego poziomu kości krzyżowej (S2-S3) w celu przeprowadzenia stymulacji struktur nerwowych śródoperacyjnej/ odległej. Zabiegi odbywają się pod nadzorem anestezjologa oraz kontrolą monitora RTG.

Dowiedz się więcej >

Zabiegi lecznicze polegające na przezskórnym wprowadzeniu elektrod do przestrzeni nadooponowej pożądanego odcinka kręgosłupa w celu przeprowadzenia stymulacji struktur nerwowych śródoperacyjnej/ odległej. Zabiegi odbywają się pod nadzorem anestezjologa oraz kontrolą monitora RTG.

Dowiedz się więcej >

Sprawdź cenę zabiegu

ZABIEGI CHIRURGICZNE

Wykonujemy operacje żylaków kończyn dolnych, z usunięciem zależnie od wskazań żył odpiszczelowej i odstrzałkowej przez inwaginację.

Dowiedz się więcej >

Z zakresu chirurgii ogólnej wykonujemy zabiegi naprawcze przepuklin pachwinowych metodą beznapięciową z użyciem nowoczesnych siatek proGrip, które nie wymagają stosowania dodatkowych szwów wewnętrznych.

Operacje kresy białej

Sprawdź cenę zabiegu

INNE ZABIEGI

Leczenie złamań kończyny górnej i dolnej

Celem osteotomii jest przeniesienie obciążeń w stawie z okolicy przeciążanej na okolicę zdrową poprzez przecięcie kości i korekcję osi kończyny.

Dowiedz się więcej >

Leczenie zaburzeń zrostu kości po złamaniach

Biopsja lub usunięcie błony maziowej

Usuwanie metalowych implantów

Terapia czynnikami wzrostu (PRP)

Sprawdź cenę zabiegu