Diagnostyka obrazowa

Specjalistyczne badania diagnostyki obrazowej stanowią istotny krok na drodze do postawienia diagnozy jak i szybkiego rozpoczęcia leczenia. Centrum Diagnostyczne HELIMED znajdujące się w kompleksie Sport-Kliniki w Żorach jest jednym z największych w województwie śląskim i jednym z najlepiej wyposażonych w Polsce placówek diagnostycznych. Centrum zostało przygotowane w szczególności do diagnostyki Pacjentów z urazami i schorzeniami układu kostnego.

Opis metod diagnostyki obrazowej

USG – ultrasonografia
Aparat wysyła fale ultradźwiękowe, które odbijają się od tkanek tworzą w czasie rzeczywistym obraz na ekranie monitora. Metoda jest podstawowym i najpopularniejszym typem badania diagnostyki obrazowej. Metoda USG jest całkowicie nieinwazyjna.

TK – tomografia komputerowa
Podczas badania Pacjent umieszczony na specjalnym stole, który jest przesuwany prostopadle do układu lampa-detektory. Dzięki temu uzyskuje się możliwość otrzymania rekonstrukcji obrazu wybranej okolicy ciała Pacjenta. Opisywana metoda diagnostyki daje możliwość rekonstrukcji obiektu wykonanych
w różnych przekrojach (2D) oraz rekonstrukcji przestrzennych (3D). Główną przewagą badania
w stosunku do badań radiologii klasycznej jest możliwość precyzyjnego różnicowania gęstości tkankowej narządów wewnętrznych ciała człowieka.
Lampa rentgenowska obracana wokół Pacjenta, tworzy obraz szeregu przekrojów, składanych następnie za pomocą systemu komputerowego w jeden obraz diagnostyczny. Badania wykonujemy nowoczesnym aparatem Siemens SOMATOM Emotion16 Excel Edition.

MR – rezonans magnetyczny
Rezonans magnetyczny jest szczególnie przydatny do oceny ośrodkowego układu nerwowego (mózgowia i rdzenia kręgowego), stawów i tkanek miękkich oraz narządów jamy brzusznej i miednicy. Metoda ta jest najbardziej dynamicznie rozwijającą się techniką obrazową. Aparat generuje pole elektromagnetyczne i fale radiowe, które system komputerowy pokazuje obraz dowolnych przekrojów wybranych struktur ciała człowieka. Pracownia posiada nowoczesny aparat Siemens MAGNETOM Avanto 1,5 Tesli.

artroMR
To najbardziej zaawansowana technika obrazowania stawów, pozwalająca na dokładniejszą (w porównaniu z tradycyjnym badaniem MR) ocenę struktur wewnątrzstawowych. Badanie wykonuje się z podaniem środka kontrastowego bezpośrednio do stawu.

RTG – zdjęcia rentgenowskie
Technika wykorzystuje promieniowanie rentgenowskie. Zdjęcia RTG są stosowane głównie w diagnostyce układu kostnego. Oprócz standardowych badań RTG w pracowni istnieje możliwość wykonania RTG AP całego kręgosłupa, RTG kończyn dolnych AP, RTG stresowe kolan i stawów skokowych. Zdjęcia RTG wykonywane są w technice cyfrowej aparatem Siemens YSIO 2.

Sprzęt do diagnostyki obrazowej

Rezonans Magnetyczny MR
Siemens MAGNETOM Avnto 1,5 Tesli

Obrazowanie metoda rezonansu magnetycznego jest nieinwazyjną metodą uzyskiwania dowolnych przekrojów wybranych struktur ciała człowieka, z wykorzystaniem pola elektromagnetycznego i fal radiowych. Pracownia rezonansu magnetycznego wyposażona jest w nowoczesny aparat SIEMENS MAGNETOM Avanto.

Tomograf Komputerowy TK
Siemens SOMATOM Emotion 16 Excel Edition

Wykorzystując źródło promieniowania, jakim jest obracana wokół pacjenta lampa rentgenowska, tworzony jest obraz szeregu przekrojów, składanych następnie za pomocą systemu komputerowego w obraz diagnostyczny.

Aparat cyfrowy RTG
Siemens YSIO 2

Zdjęcia RTG są często stosowane w medycynie, głównie w diagnostyce układu kostnego. Wykonywane są na najwyższej klasy cyfrowym aparacie SIEMENS YSIO 2, oferującym jako jedyny na Śląsku możliwość komercyjnego wykonania zdjęcia osiowego całej kończyny dolnej.

Umawianie na badania diagnostyki obrazowej

W celu umówienia się na badanie rezonansu magnetycznego (MRI), tomografii komputerowej (TK) lub RTG prosimy o kontakt codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00 pod numerem telefonu 32 733 85 60