O Sport-Klinice

Klinika Chirurgii Endoskopowej Sport-Klinika powstała w 2002 roku w Żorach, jako jeden z najnowocześniejszych ośrodków w Polsce zapewnia kompleksowe leczenie – od diagnozy do rehabilitacji.

Klinika ortopedyczna ukierunkowana jest na leczenie schorzeń i urazów narządów ruchu u dorosłych oraz dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem urazów sportowych. Stosujemy najnowocześniejsze rozwiązania w zakresie technik operacyjnych, sprzętu medycznego oraz farmakologii.

Specjalizujemy się w małoinwazyjnych zabiegach operacyjnych metodą artroskopową w szczególności są to zabiegi rekonstrukcyjne i naprawcze stawu kolanowego i ramiennego. Zabiegi przeprowadzane są przez najlepszych lekarzy z wieloletnim doświadczeniem z dziedziny Ortopedii i Traumatologii Ruchu oraz Neurochirurgii, gwarantują najwyższą jakość zabiegów operacyjnych zarówno prywatnych jak i refundowanych ze środków NFZ.

Rehabilitacja i fizjoterapia w Sport-Klinice wyposażona jest w najwyższej klasy sprzęt rehabilitacyjny, skierowana jest do osób po zabiegu operacyjnym, jak również do pacjentów z urazami oraz schorzeniami nie wymagającymi leczenia operacyjnego.

Rehabilitacja w Sport-Klinice prowadzona jest przez zespół wysoko wykwalifikowanych fizjoterapeutów, którzy nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje, aby stosować najlepsze i najnowocześniejsze metody terapeutyczne z dziedziny ortopedii, medycyny sportowej oraz rehabilitacji.

Klinika oferuje również rehabilitacje noworodków, dzieci oraz młodzieży, w tym także z problemami ze strony Ośrodkowego Układu Nerwowego (OUN).

Sport-Klinka to także ośrodek badawczo-szkoleniowy, nowoczesne miejsce idealnie dostosowane do wysokich standardów obowiązujących na rynku świadczeń medycznych. Organizujemy szkolenia i konferencje  medyczne dla lekarzy z kraju i z zagranicy. Jesteśmy ośrodkiem wpisanym do Rejestru Prowadzących Kształcenie Podyplomowe Lekarzy Śląskiej Izby Lekarskiej. Od 2015 r. realizujemy badania kliniczne we współpracy z międzynarodowymi ośrodkami badawczymi zgodnie z wytycznymi Dobrej Praktyki Klinicznej.

Sport-Klinika jako placówka świadcząca usługi o najwyższym standardzie posiada Certyfikat Akredytacyjny przyznawany przez Ministra Zdrowia oraz tytuł „Szpitala bez bólu”.

Plan Połączenia spółek Scanmed S.A. i Klinika Chirurgii Endoskopowej sp. z o.o

Zarząd spółki pod firmą Klinika Chirurgii Endoskopowej Sp. z o.o. z siedzibą w Żorach, ul. Bankowa 2, 44-240 Żory, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000096538, zgodnie z art. 500 § 21 ustawy z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych ogłasza poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości, że w dniu 25 lutego 2019 roku został uzgodniony, przyjęty i podpisany przez Zarządy łączących się spółek  Scanmed S.A. oraz Klinika Chirurgii Endoskopowej sp. z o.o. Plan połączenia.

Plan połączenia wraz z załącznikami w formacie pdf do pobrania tutaj