Informacje dla Pacjenta przed zabiegiem

Udając się na zabieg operacyjny do Sport-Kliniki należy ze sobą zabrać:

 • Aktualną dokumentację medyczną (zdjęcie RTG, wynik rezonansu magnetycznego, wynik tomografii komputerowej, wyniki badań laboratoryjnych, ewentualnie inne wyniki badań wskazane przez lekarza)
 • Dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport)
 • Przybory toaletowe
 • Piżamę i stabilne pantofle
 • Wodę mineralną niegazowaną (dwie butelki 1,5-litrowe oraz jedną 0,5-litrową)
 • Pacjenci, u których wykonywany będzie zabieg w obrębie kończyny dolnej, powinni zabrać ze sobą kule łokciowe
 • Pacjenci, u których wykonywany będzie zabieg endoprotezoplastyki stawu kolanowego lub biodrowego proszeni są o dostarczenie zaświadczenie o braku ognisk zapalnych od stomatologa

Godziny odwiedzin: ze względu na zdrowie i bezpieczeństwo naszych Pacjentów godziny odwiedzin zalecone są między 16.00 – 20.00

Informacje dla osób z niepełnosprawnością

Pacjenci z niepełnosprawnością ruchową mogą liczyć na infrastrukturę, która została zaprojektowana i zbudowana z uwzględnieniem ich potrzeb. Wszystkie budynki Kliniki Chirurgii Endoskopowej Sp. z o.o. są w pełni dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Ponadto Pacjenci głuchoniemi oraz niesłyszący mają zapewnioną możliwość komunikowania się z personelem, ponieważ Klinika zapewnia dostęp do usług tłumacza języka migowego.

Porozumiewanie się z Pacjentami obcojęzycznymi

W Klinice Chirurgii Endoskopowej Sp. z o.o. w Żorach jest możliwość porozumiewania się z Pacjentami obcojęzycznymi przez 24 godziny na dobę. Zapewniony jest dostęp do tłumacza języka: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, włoskiego oraz chorwacko-serbskiego.

Wypis ze szpitala

Decyzję o wypisaniu pacjenta podejmuje lekarz w oparciu o aktualną wiedzę dotyczącą stanu zdrowia Pacjenta. Pacjent zostaje wypisany z Kliniki, gdy hospitalizacja jest zakończona. Wypisy odbywają się po wizycie lekarskiej, a wszelkie formalności związane z wypisem ze szpitala przeprowadzane są na Izbie Przyjęć.

W dniu wypisu z Kliniki lekarz wystawia kartę informacyjną leczenia z opisem choroby, przebiegiem leczenia, informacją o przeprowadzonych badaniach oraz z wykazem zaleceń pohospitalizacyjnych dotyczących przyjmowania leków, dietetycznych, opieki pielęgniarskiej, zabiegów pielęgnacyjnych oraz innych wskazówek. Otrzymane dokumenty należy zachować i przedstawić lekarzowi podczas badań kontrolnych.

Wypisy Pacjentów z Kliniki odbywają się: od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 – 11.30, w sobotę od godziny 9.00.
Godzina wypisu uzależniona jest od decyzji lekarza prowadzącego, stanu miejscowego i ogólnego Pacjenta.

Depozyt rzeczy wartościowych

Każdy hospitalizowany Pacjent ma prawo przechowywać w depozycie Sport-Kliniki rzeczy wartościowe. Informacje o przekazaniu rzeczy do depozytu można uzyskać u Pielęgniarki Oddziałowej Bloku Łóżkowego – p. Beaty Farion.

Udział krewnych w procesie opieki

Zakres opieki jaki może świadczyć rodzina lub osoba wskazana przez Pacjenta na Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej oraz Oddziale Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu dla dzieci.

Czynności związane z utrzymaniem właściwego stanu higieny:

 • toaleta jamy ustnej w łóżku
 • mycie głowy
 • ścielenie łóżka bez zmiany bielizny
 • ścielenie łóżka ze zmianą bielizny (pościelowej)
 • toaleta ciała
 • zmiana bielizny osobistej

Czynności związane ze sprawnością ruchową:

 • pomoc w zapewnieniu wygodnej pozycji siedzącej
 • obracanie na bok, pomoc w zmianie pozycji
 • pomoc w trakcie chodzenia
 • członkowie rodziny mogą być świadkami rehabilitacji na Oddziale w celu kontynuowania usprawniania ruchowego w domu

Czynności związane z karmieniem i wydalaniem:

 • karmienie
 • zwilżanie ust
 • podawanie płynów do picia
 • podanie basenu/kaczki
 • zmiana pampersa

Inne czynności opiekuńcze mogą zostać ustalone po konsultacji z lekarzem prowadzącym.

Opieka duszpasterska

W Klinice Chirurgii Endoskopowej Sp. z o.o. w Żorach zapewniona jest możliwość realizacji potrzeb religijnych i dostępu do opieki duszpasterskiej, zgodnie z przekonaniami religijnymi hospitalizowanych chorych.