Anestezjologia – Sport-Klinika – szpital bez bólu

Klinika Chirurgii Endoskopowej w Żorach spełnia najwyższe wymogi dotyczące przeprowadzania wszystkich rodzajów znieczuleń zgodnie z obowiązującymi europejskimi standardami bezpieczeństwa. W zależności od rodzaju zabiegu oraz stanu ogólnego pacjenta możemy wykonać znieczulenie ogólne, przewodowe, blokady splotów i nerwów obwodowych. Znieczulenia te wykonywane są z wykorzystaniem nowoczesnych technik obrazowania struktur anatomicznych, czyli ultrasonografii oraz metod neurostymulacji. Stosowane techniki pozwalają na skrócenie czasu wykonywania znieczulenia, zwiększają komfort Pacjenta oraz zmniejszają ryzyko związane z wykonywaniem blokad obwodowych. Sport-Klinika posiada sale operacyjne wyposażone w aparaty do znieczulenia z monitorowaniem spełniającym zalecenia Polskiego Konsultanta ds. Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Sześciołóżkowy odcinek pooperacyjny posiada pełne monitorowanie co pozwala na zastosowanie zaawansowanych technik leczenia bólu pooperacyjnego łącznie z technikami sterowanymi przez pacjenta.

Jesteśmy jednym z nielicznych jak dotąd ośrodków w Polsce, w których wykorzystywana jest ultrasonografia w codziennej praktyce podczas wykonywania blokad obwodowych.

Konsultacje anestezjologiczne

Konsultacje anestezjologiczne w Sport-Klinice odbywają się dwuetapowo.
Podczas wstępnej konsultacji lekarz anestezjolog zadaje podstawowe pytania dotyczące stanu zdrowia, przebytych operacji, przyjmowanych leków i uczuleniach. Po przeprowadzonym wywiadzie anestezjologicznym, jeśli zachodzi taka potrzeba lekarz może zlecić dodatkowe badania, bądź też konsultacje z innym lekarzem specjalistą. Kolejna konsultacja odbywa się w dniu zabiegu, podczas tej konsultacji anestezjolog bada Pacjenta, sprawdza wyniki badań laboratoryjnych, a także omawiany jest szczegółowo proponowany sposób znieczulenia.

Każda ze stosowanych metod posiada swoje zalety i wady. Lekarz anestezjolog zaproponuje takie znieczulenie, które będzie najmniej obciążające dla organizmu i najlepiej dostosowane do planowanego zabiegu.

Rodzaje znieczuleń

kończyna górna

1. Zabiegi w obrębie stawu ramiennego.

Najczęściej wykonujemy wtedy ciągłą blokadę splotu ramiennego. Polega ona na założeniu cienkiego plastikowego cewnika w okolicę szyi, przez który podajemy leki znieczulenia miejscowego. Wykonujemy te czynności pod kontrolą ultrasonograficzną, co skraca czas wykonywania blokady, poprawia komfort pacjenta w trakcie znieczulenia, zmniejsza ryzyko powikłań. Jednocześnie potwierdzamy prawidłowość położenia igły za pomocą neurostymulatora. Oznacza to, że specjalna igła jest podłączona do  urządzenia generującego bardzo niskie natężenie prądu. Jeśli igła stymulacyjna znajduje się blisko nerwu, który chcemy zablokować, wywoływany jest niebolesny, delikatny skurcz odpowiedniej grupy mięśni. Stąd pewność, że blokada będzie skuteczna. W okolicę splotu ramiennego podajemy odpowiednie leki znieczulenia miejscowego, które blokują przewodnictwo nerwowe. Oznacza to, że pacjent nie odczuwa bólu w trakcie operacji ale jednocześnie nie może ruszać ręką. Odczuwa zdrętwienie całej kończyny górnej. Takie uczucie zdrętwienia kończyny może utrzymywać się jeszcze przez kilka godzin po zabiegu. Oprócz znieczulenia samej kończyny pacjent otrzymuje drogą dożylną leki usypiające, które wywołują przyjemny sen podczas trwania zabiegu operacyjnego. W trakcie każdego zabiegu monitorowane są podstawowe funkcje życiowe.

2. Zabiegi w obrębie stawu łokciowego, przedramienia, stawu nadgarstkowego, dłoni.

Wykonujemy wtedy blokadę splotu ramiennego ale na wysokości dołu pachowego w sposób opisany powyżej. Jeśli zabiegi dotyczą dłoni czasami blokujemy poszczególne nerwy w okolicy łokcia. Oprócz blokady obwodowej pacjent otrzymuje dożylnie leki uspakajające lub usypiające.

kończyna dolna

1. Znieczulenie podpajęczynówkowe polega na podaży leku znieczulenia miejscowego w okolicę kręgosłupa za pomocą specjalnej cienkiej igły.

Podobnie jak w obrębie kończyny górnej wywołujemy blokadę odpowiednich korzeni nerwowych, co powoduje zniesienie odczuwania bólu ale też uniemożliwia poruszanie nogami.

2. Znieczulenie podpajęczynówkowo-zewnątrzoponowe ciągłe.

Wyżej opisane znieczulenie może być rozszerzone o założenie cewnika do przestrzeni zewnątrzoponowej. Znieczulenie to, podobnie jak znieczulenie podpajęczynówkowe, wykonujemy również za pomocą jednego wkłucia , korzystając ze specjalnych zestawów do znieczulenia. Dzięki obecności cewnika zewnątrzoponowego możemy  wydłużyć czas trwania znieczulenia podczas zabiegu operacyjnego, natomiast po zabiegu  przez ten cewnik możemy podawać leki przeciwbólowe co znacznie zwiększa komfort pacjenta w okresie pooperacyjnym.

3. Drobne zabiegi w obrębie kończyny dolnej.

Podobnie jak w przypadku kończyny górnej istnieje możliwość wykonania obwodowej blokady w obrębie kończyny dolnej. Oznacza to, że można znieczulić samą stopę albo podudzie jeśli wykonywane są drobne zabiegi w tej okolicy. Blokady wykonujemy, wykorzystując metodę neurostymulacji i ultrasonografii.

znieczulenie ogólne

1. Znieczulenie ogólne dotchawicze:

Polega na dożylnej  podaży leków usypiających, zwiotczających i silnych, narkotycznych leków przeciwbólowych. Po zaśnięciu pacjenta i uzyskaniu zwiotczenia wszystkich mięsni lekarz anestezjolog intubuje pacjenta, tzn. zakłada specjalną rurkę do tchawicy. Umożliwia to prowadzenie sztucznej wentylacji czyli oddychanie za pacjenta prowadzone przez specjalny aparat do znieczulenia. W trakcie narkozy podawane są w sposób ciągły wyżej wymienione leki utrzymując sen, silne działanie przeciwbólowe oraz zwiotczenie mięśni. Po zakończeniu zabiegu pacjent wybudzany jest jeszcze na sali operacyjnej a następnie przez dwie godziny monitorowane są funkcje życiowe na sali pooperacyjnej.

2. Znieczulenie ogólne dożylne:

Polega na dożylnej podaży leków usypiających i przeciwbólowych, bez środków zwiotczających, dzięki czemu pacjent może oddychać samodzielnie. Znieczulenie to jest wykorzystywane do drobnych, mniej bolesnych zabiegów.

Wyniki pracy klinicznej anestezjologów Sport-Kliniki

Podczas XVIII Międzynarodowego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Wiśle, który odbywał się w dniach 10-13 września 2014 r., anestezjolodzy ze Sport-Kliniki zaprezentowali w trakcie sesji plakatowej swoją pracę kliniczną zatytułowaną: „Porównanie skuteczności blokady splotu ramiennego z dostępu pomiędzy mięśniami pochyłymi przy użyciu obrazowania ultrasonograficznego i/ lub zastosowaniu stymulacji nerwowo-mięśniowej”. Wyniki tej pracy podkreślają zalety stosowanej od lat w Sport-Klinice metody znieczuleń regionalnych w zabiegach na stawie barkowym, wykonywanych przy pomocy USG. Dzięki doświadczeniu naszych anestezjologów pacjenci operowani w Klinice mają możliwość skorzystania z najnowocześniejszych sposobów znieczuleń. Kontynuacja leczenia przeciwbólowego w okresie pierwszej doby po zabiegu operacyjnym eliminuje ból i przyczynia się do zwiększenia komfortu i bezpieczeństwa Pacjenta. Pozwoliło to przyznać naszemu szpitalowi tytuł „Szpitala bez Bólu” podnosząc jakość oferowanych przez Sport-Klinikę usług medycznych. Dowodem zadowolenia i wysokiej satysfakcji pacjentów są przeprowadzane ankiety i listy z podziękowaniami.

Operowana Pacjentka z Niżniego Nowgorada: „Dziękuję całemu personelowi Sport-Kliniki za uratowanie mojej ręki. Byłam operowana w wielu szpitalach, ale żadnego nie można porównać ze Sport-Kliniką. Nie dość, że skutecznie mnie wyleczyliście, to jeszcze dzięki waszym anestezjologom BEZBOLEŚNIE. Dziękuję”.