Kontakt Sport-Klinika

Scanmed S.A.
Chirurgia Endoskopowa Scanmed
ul. Bankowa 2, 44-240 Żory

NIP: 675-12-09-442
Regon: 351618159
KRS: 0000298171

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Kapitał zakładowy: 132.923.640,00 PLN, w tym kapitał wpłacony: 132.923.640,00 PLN

ING Bank Śląski:

nr konta  05 1050 1676 1000 0022 6114 5649

Sekretariat:
tel. +48 32 475 93 15
e-mail: info@sport-klinika.pl

Poradnia Ortopedyczna

Rejestracja Pacjentów od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 18.00.

Rejestracja telefoniczna:
tel. +48 32 475 93 10

Rejestracja internetowa: e-rejestracja Scanmed

Izba Przyjęć:
tel. +48 32 475 93 13
fax +48 32 475 93 14

Zabiegi operacyjne prywatne:
tel. +48 32 475 93 71
kom. +48 721 660 003
e-mail: anna.samek@sport-klinika.pl

Planowanie zabiegów komercyjnych:
tel. +48 32 475 92 22
kom. +48 693 536 006
e-mail: danuta.gawlowska@sport-klinika.pl

Zabiegi operacyjne NFZ

Planowanie zabiegów w ramach NFZ dorośli:
tel. +48 32 475 93 37
kom. +48 695 659 111
e-mail: olga.jedrysik@sport-klinika.pl

Planowanie zabiegów w ramach NFZ endoprotezy:
tel. +48 32 475 93 70
e-mail: monika.utrata@sport-klinika.pl

Planowanie zabiegów w ramach NFZ dzieci:
tel. +48 32 475 93 79
e-mail: justyna.mysliwiec@scanmed.pl

Dział rozliczeń z NFZ:
tel. +48 32 475 92 22

Lekarz Dyżurny:

Kontakt z lekarzem dyżurnym Kliniki dla Pacjentów po operacji w dni wolne od pracy:
kom. +48 697 77 60 70

Blok Łóżkowy dyżurka pielęgniarska:
tel. +48 32 475 93 25

tel. +48 32 475 92 18

Rehabilitacja

Rejestracja Pacjentów:
tel. +48 32 475 93 41

Gabinet Konsultacyjny:
tel. +48 32 475 93 44

Sklep Ortopedyczny:
tel. +48 32 475 93 43
tel. +48 32 475 93 41

Dział Szkoleń i Marketingu:
tel. +48 32 475 93 78

Księgowość:
tel. +48 12 370 25 00 wew.1035