Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta

Pacjentom oraz ich przedstawicielom ustawowym przysługuje prawo złożenia skargi do działającego w naszej Klinice Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta.

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta: Bartosz Rajski
kom. 510 299 944
e-mail: bartosz.rajski@scanmed.pl

Rzecznik Praw Pacjenta

Ogólnopolska bezpłatna infolinia Rzecznika Praw Pacjenta:
tel. 800 190 590 (infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 20.00)

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta:
ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa
Sekretariat: tel. 22 532 82 50
e-mail: kancelaria@bpp.gov.pl

Prawa Pacjenta

Obecnie przepisy dotyczące praw Pacjenta w Polsce normuje Ustawa o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta wraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy – Internetowy System Aktów Prawnych.