Rekonstrukcje więzadeł kolanowych ACL PCL

Obecnie, standardem w rekonstrukcji więzadeł kolanowych (głównie ACL i PCL) są operacje metodą artroskopową. W renomowanych ośrodkach na całym świecie odstąpiono od zabiegów wymagających operacji na otwartym stawie, ze względu na duża traumatyzację sąsiadujących tkanek miękkich oraz małą precyzję tego typu zabiegu operacyjnego Użycie kamery endoskopowej z torem wizyjnym i mikroinstrumentarium stwarza możliwość dokładnego zbadania wewnętrznych struktur jamy stawowej oraz precyzyjnego wykonania poszczególnych etapów zabiegów naprawczych. W naszym ośrodku wszystkie zabiegi rekonstrukcji więzadeł przeprowadzane są metodą artroskopową, bez konieczności tzw. otwierania stawu. W zakresie stawu kolanowego są to rekonstrukcje więzadeł:

W naszej Klinice rekonstrukcje więzadła krzyżowego przedniego (ACL) wykonujemy następującymi metodami:

  • rekonstrukcja jednopęczkowa ACL
  • rekonstrukcja dwupęczkowa ACL

Ponadto w Klinice wykonujemy rekonstrukcje więzadeł w zakresie stawu ramiennego, stopy, oraz łokcia.

BARK:

STOPA:

  • Rekonstrukcja więzadeł stawu skokowo-goleniowego

ŁOKIEĆ:

  • Rekonstrukcja aparatu więzadłowego łokcia