Rekonstrukcja więzadła krzyżowego tylnego (PCL)

Metoda artroskopowa

Obecnie, standardem w rekonstrukcji więzadła krzyżowego tylnego (PCL) jest operacja metodą artroskopową. W renomowanych ośrodkach na całym świecie odstąpiono od zabiegów wymagających operacji na otwartym kolanie, ze względu na dużą traumatyzację sąsiadujących tkanek miękkich oraz małą precyzję tego typu zabiegu operacyjnego (uniemożliwia prawidłowe określenie anatomicznych punktów przyczepu więzadła oraz ocenę uszkodzeń towarzyszących). Użycie kamery endoskopowej z torem wizyjnym i mikroinstrumentarium stwarza możliwość dokładnego zbadania wewnętrznych struktur jamy stawowej oraz precyzyjnego wykonania poszczególnych etapów zabiegów naprawczych. W naszym ośrodku wszystkie zabiegi rekonstrukcji więzadła krzyżowego tylnego przeprowadzane są metodą artroskopową, bez konieczności tzw. otwierania stawu.

Ta nowoczesna technika operacyjna, wypracowana i rozwijana przez lata, posiada wiele zalet i zdecydowanych korzyści:

 • zapewnia bardzo dużą precyzję przeprowadzonego zabiegu operacyjnego
 • nie ma konieczności stosowania kilkutygodniowego unieruchomienia w opatrunku gipsowym lub aparacie ortopedycznym
 • rehabilitacja (ćwiczenia kolana) rozpoczyna się na drugi dzień po rekonstrukcji
 • prawie w każdym przypadku możliwe jest natychmiastowe częściowe obciążanie operowanej kończyny
 • bardzo dobry wynik kosmetyczny- małe blizny
 • pobyt w szpitalu jest krótki i nie przekracza 1-2 dni
 • kule mogą być odłożone po 6 tygodniach od operacji i można w pełni obciążać kończynę
 • prowadzenie samochodu możliwe jest po 3-4 tygodniach
 • skraca czas oraz koszty leczenia
 • przyśpiesza powrót do aktywności sportowej

Etapy artroskopowej rekonstrukcji więzadła krzyżowego tylnego (PCL):

 • artroskopowa ocena uszkodzenia więzadła oraz pozostałych struktur wewnątrzstawowych
 • pobranie wybranych ścięgien do rekonstrukcji
 • wiercenie tuneli kostnych w kości piszczelowej i udowej w punktach anatomicznych (decydujący moment dla powodzenia zabiegu)
 • przeprowadzenie przygotowanego przeszczepu przez tunele kostne
 • stabilizacja przeszczepu w tunelach kostnych pod odpowiednim napięciem

Przed operacją zalecamy intensywną rehabilitację, aby poprawić siłę i masę mięśni oraz uzyskać w kolanie pełny zakres ruchu. Wyrehabilitowane kolano o pełnym, niebolesnym zakresie ruchomości w znaczny sposób wpływa na wyniki zabiegu rekonstrukcyjnego więzadeł stawu kolanowego.