Rodzaje szkoleń

Scanmed Sport Sp. z.o.o od 2005 roku organizuje szkolenia i konferencje medyczne dla lekarzy. Jednym ze znanych wydarzeń szkoleniowych jest cyklicznie organizowane przez nas Śląskie Forum Chirurgii Artroskopowej – odbyły się już cztery edycje Forum. Szkolenia medyczne prowadzone są przez lekarzy specjalizujących się w danych obszarach medycyny. W spotkaniach naukowych uczestniczą również światowej sławy lekarze specjaliści. Wiedza teoretyczna naszych wykładowców poparta jest bogatym doświadczeniem praktycznym. Kadra dydaktyczna Sport-Kliniki uczestniczy w wielu krajowych i międzynarodowych sympozjach, co pozwala na poznawanie najnowocześniejszych rozwiązań w zakresie technik operacyjnych, farmakologii oraz sprzętu medycznego.

Do dyspozycji lekarzy uczestniczących w szkoleniach oddajemy salę szkoleniową Sport-Kliniki. To nowoczesne miejsce idealnie dostosowane do wysokich standardów obowiązujących na rynku szkoleń medycznych. Wyposażona jest w najwyższej klasy sprzęt audiowizualny. Posiadamy zintegrowany system łączności pomiędzy salami operacyjnymi a salą szkoleniową. Obraz i dźwięk przesyłany jest w czasie rzeczywistym między operującymi a szkolonymi. Każda z 3 sal operacyjnych wyposażona jest w kamery transmitujące zabieg. Kamery stacjonarne i przenośne przekazują na żywo dokładny przebieg operacji. Dodatkowo zainstalowane mikrofony na sali operacyjnej i sali szkoleniowej umożliwiają zadawanie pytań przez uczestników szkolenia oraz komentowanie przebiegu operacji przez prowadzącego. Sygnał wizyjny z sali operacyjnej przekazywany jest do sali szkoleniowej i wyświetlany na ekranie za pomocą projektora multimedialnego.

Chirurgia Endoskopowa Scanmed jest ośrodkiem medycznym wpisanym do Rejestru Podmiotów Prowadzących Kształcenie Podyplomowe Lekarzy Śląskiej Izby Lekarskiej. Zakres tematyczny i warunki formalno-organizacyjne organizowanych przez Sport-Klinikę szkoleń konferencyjnych są każdorazowo zatwierdzane przez Izbę Lekarską. Uczestnicy szkolenia po jego zakończeniu otrzymują certyfikat dokumentujący przyznane punkty edukacyjne.

Dla lekarzy ortopedów

Szkolenia konferencyjne.
 
Szkolenia konferencyjne odbywają się na sali szkoleniowej i trwają jeden lub dwa dni. Podczas szkolenia prezentowane są transmisje zabiegów operacyjnych na żywo z sali operacyjnej z zakresu tematyki szkolenia oraz wykłady i prezentacje, dotyczące omawianych problemów ortopedycznych.

Przykładowe tematy szkoleń konferencyjnych:

  1. Artroskopia stawu biodrowego.
  2. Przeszczep allogenicznej łąkotki stawu kolanowego.
  3. Nowoczesne techniki operacyjne w chirurgii barku – od artroskopii do alloplastyki.
Szkolenia indywidualne: odbywają się na sali operacyjnej.
 
W szkoleniu indywidualnym uczestniczy jeden lub dwóch lekarzy. Uczestnik obserwuje zabieg operacyjny na sali operacyjnej lub pełni rolę jednego z członków zespołu operacyjnego.

Szkolenie indywidualne trwa od dwóch do pięciu dni – w zależności od przedmiotu i stopnia zaawansowania szkolenia.

Przykładowe tematy szkoleń indywidualnych:

  1. Artroskopowe leczenie niestabilności oraz uszkodzeń stożka rotatorów stawu ramiennego.
  2. Artroskopowe techniki operacyjne w obrębie stawu kolanowego.
  3. Rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego metoda artroskopową.

Termin i zakres tematyczny szkolenia na sali operacyjnej ustalany jest indywidualnie telefonicznie (32 475 93 78) lub mailowo (szkolenia@sport-klinika.pl)

Dla lekarzy anestezjologów

Szkolenie warsztatowe ”Anestezja regionalna kończyny górnej i dolnej z wykorzystaniem technik elektrostymulacji i ultrasonografii”, organizowane we współpracy z Katedrą Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Kierownikiem Naukowym szkolenia jest prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki.

Szkolenia trwają 2 dni. Pierwszy dzień poświęcony jest zagadnieniom podstaw neurostymulacji i ultrasonografii oraz ich praktycznego zastosowania w blokadach obwodowych w zakresie kończyny górnej. W drugim dniu omawiane są techniki blokad centralnych i obwodowych w zakresie kończyny dolnej z zastosowaniem obu technik.

W każdym dniu w godzinach dopołudniowych odbywają się zajęcia teoretyczne oraz bezpośrednie transmisje z przeprowadzanych znieczuleń na sali operacyjnej z zastosowaniem omawianych technik.

W godzinach popołudniowych odbywają się zajęcia praktyczne, w trakcie których każdy z uczestników doskonali umiejętności w zakresie posługiwania się neurostymulatorem i ultrasonografem na modelach żywych i fantomach.

W szkoleniu kładziemy nacisk na samodzielne wykonywanie poszczególnych procedur przez wszystkich szkolących się anestezjologów.

Dla lekarzy rodzinnych

Szkolenie jednodniowe „Postępowanie lekarza rodzinnego w urazach i schorzeniach stawu kolanowego, ramiennego, biodrowego i kręgosłupa”.

Składa się z części wykładowej, Studium Przypadku oraz transmisji zabiegów operacyjnych.

W części wykładowej omawiane są urazy i schorzenia stawów i kręgosłupa, zasady diagnostyki i leczenia oraz wskazania do leczenia zachowawczego lub operacyjnego. Podczas Studium Przypadku przedstawiamy problem ortopedyczny na przykładzie konkretnego pacjenta. Szkolenie obejmuje także transmisję na żywo z sali operacyjnej zabiegów operacyjnych z zakresu tematyki szkolenia.

Dla lekarzy reumatologów

Szkolenie jednodniowe „Postępowanie lekarza reumatologa w urazach i schorzeniach stawu kolanowego, ramiennego i kręgosłupa oraz aktualne poglądy na temat leczenia osteoporozy”. Składa się z części wykładowej, Studium Przypadku oraz transmisji zabiegów operacyjnych. W części wykładowej omawiane są urazy i schorzenia stawów i kręgosłupa, zasady diagnostyki i leczenia, wskazania do leczenia zachowawczego lub operacyjnego oraz zasady postępowania terapeutycznego i aktualne poglądy na temat leczenia osteoporozy. Podczas Studium Przypadku przedstawiamy problem ortopedyczny na przykładzie konkretnego pacjenta. Szkolenie obejmuje także transmisję na żywo z sali operacyjnej zabiegów operacyjnych z zakresu tematyki szkolenia.

Dla lekarzy pediatrów

Szkolenie jednodniowe „Problemy ortopedyczne wieku dziecięcego i młodzieńczego”. Składa się z części wykładowej, Studium Przypadku oraz transmisji zabiegów. W części wykładowej omawiane są urazy i schorzenia stawów u dzieci i młodzieży, zasady diagnostyki i leczenia oraz wskazania do leczenia zachowawczego lub operacyjnego. Podczas Studium Przypadku przedstawiamy problem ortopedyczny na przykładzie młodego pacjenta. Szkolenie obejmuje także transmisję na żywo z sali operacyjnej zabiegów operacyjnych z zakresu tematyki szkolenia.