Akademia Małego Sportowca

Zadaniem Akademii Małego Sportowca jest edukacja w zakresie świadomego, prawidłowego i bezpiecznego uprawiania sportu, w powiązaniu z oceną przeciwwskazań do uprawiania wybranej dyscypliny sportowej. Akademia została stworzona z myślą o małych zawodowcach jak i amatorach, zapewniając im zabezpieczenie medyczne, profilaktykę i wsparcie doświadczonego zespołu medycznego w postaci lekarzy medycyny sportowej, ortopedów dziecięcych jak i fizjoterapeutów.

Około połowa wszystkich urazów sportowych u dzieci i młodzieży wynika z przeciążenia będącego wynikiem m.in. zbyt intensywnych treningów, twardych powierzchni treningowych czy nieodpowiedniego sprzętu.

Często pierwszym krokiem do urazu jest zbagatelizowanie nieprawidłowości funkcji narządów ruchu już na etapie kwalifikacji do zajęć ruchowych.

W ramach akademii małego sportowca oferujemy:

przeprowadzenie szczegółowych badań funkcjonalnych oceniających kondycję motoryczną dziecka

zidentyfikowanie ewentualnych przeciwskazań do uprawiania danej dyscypliny sportowej

nadzór medyczny nad dzieckiem będącym w procesie treningowym

okresową ocenę wpływu wysiłku fizycznego na rosnący organizm