Dokumenty do zabiegu

Dokumenty w wersji oryginalnej dostępne są w Sport-Klinice. Pacjent lub opiekun prawny przed planowanym zabiegiem operacyjnym wypełnia druki samodzielnie. Na dokumentach pacjent lub opiekun prawny podpisuje się osobiście w obecności pracownika Sport-Kliniki.