Praca w Sport-Klinice

Priorytetem jest dla nas profesjonalna obsługa Pacjenta zarówno na etapie rozmowy telefonicznej, jak i podczas wizyty w gabinecie lekarskim, w trakcie przeprowadzanego zabiegu operacyjnego czy podczas zajęć rehabilitacyjnych. Zatrudniamy wysoko wykwalifikowanych pracowników i lekarzy, dzięki którym możemy świadczyć usługi na najwyższym poziomie.

Pielęgniarka Instrumentariuszka/ Pielęgniarz Instrumentariusz – blok operacyjny  

Do obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało przede wszystkim:

 • instrumentowanie do zabiegów operacyjnych,
 • sprawowanie wysokospecjalistycznej opieki pielęgniarskiej,
 • prowadzenie niezbędnej dokumentacji medycznej,
 • przygotowanie sali operacyjnej do zabiegów,
 • stosowanie procedur wynikających z pracy na bloku operacyjnym w celu zapewnienia jakości opieki pielęgniarskiej.

Od kandydatów oczekujemy spełnienia poniższych kryteriów:

 • aktualne prawo wykonywania zawodu,
 • aktualna książeczka do celów sanitarno – epidemiologicznych,
 • szczepienie przeciwko WZW B,
 • mile widziany kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego lub specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dobra organizacja pracy własnej,
 • dobra obsługa komputera,
 • doświadczenie w pracy przy zabiegach ortopedycznych  będzie dodatkowym atutem.

Zatrudnionej osobie oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • pracę w renomowanej placówce medycznej o ugruntowanej pozycji na rynku
 • system pakietów pozapłacowych
 • szkolenia stanowiskowe

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV: rekrutacja@sport-klinika.pl

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji prowadzonych przez Scanmed Sport Sp. z.o.o z siedzibą w Żorach, procesów rekrutacyjnych, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).”

Informujemy, że Administratorem danych jest Scanmed Sport Sp. z.o.o Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Specjalista ds. Obsługi Pacjentów – Kasjer

Zakres obowiązków:

 • obsługa telefoniczna i bezpośrednia Pacjentów
 • praca z lekarzem w poradni w charakterze asystentki / asystenta medycznego
 • przyjmowanie wpłat od Pacjentów
 • wpisywanie do systemu komputerowego informacji medycznych
 • praca z wykorzystaniem wewnętrznego systemu komputerowego

Wymagania:

 • umiejętność szybkiego pisania na klawiaturze komputerowej
 • wykształcenie wyższe lub w trakcie studiów zaocznych
 • wysoka kultura osobista
 • asertywność

Ważnym atutem będzie:

 • doświadczenie w pracy w branży medycznej
 • doświadczenie w pracy związanej z obsługą Pacjenta
 • umiejętność bezwzrokowego pisania na klawiaturze komputerowej
 • znajomość terminologii ortopedycznej
 • znajomość języka obcego

 Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze godzin
 • pracę w renomowanej placówce medycznej o ugruntowanej pozycji na rynku
 • zatrudnienie w gronie specjalistów
 • szkolenia rozwijające kompetencje
 • szkolenia stanowiskowe

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV: rekrutacja@sport-klinika.pl

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji prowadzonych przez Scanmed Sport Sp. z.o.o z siedzibą w Żorach, procesów rekrutacyjnych, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).”

Informujemy, że Administratorem danych jest Scanmed Sport Sp. z.o.o Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Koordynator ds. technicznych

Zakres obowiązków:

 • sprawowanie dozoru nad eksploatacją i funkcjonowaniem urządzeń technicznych oraz instalacji w obiekcie kliniki
 • nadzór nad terminowym i fachowym wykonaniu prac naprawczych i konserwacyjnych przez personel obiektu oraz firmy zewnętrzne
 • ustalenie planu i harmonogramu prac, w tym nadzorowanie okresowych przeglądów gwarancyjnych i pogwarancyjnych obiektu i urządzeń technicznych
 • rekomendowanie niezbędnych zakupów, selekcja ofert oraz negocjacje cenowe w ramach uprawnień przekazanych przez szpital
 • rekomendowanie programów oszczędnościowych dotyczących mediów dostarczanych do nieruchomości
 • przygotowywanie danych do opracowywania budżetów utrzymania technicznego
 • opracowywanie rocznych sprawozdań z realizacji budżetu utrzymania technicznego po zakończeniu roku sprawozdawczego
 • inne zlecone przez Zleceniodawcę czynności związane z obsługą techniczną i administracją obiektem
 • przyjmowanie zgłoszeń użytkowników i niezwłoczne podejmowanie działań w zakresie, którego dotyczą zgłoszenia
 • monitorowania i optymalizacji zużycia mediów
 • monitorowanie stanów technicznych urządzeń i instalacji
 • powiadamianie służb interwencyjnych i serwisów zewnętrznych
 • prowadzenie Książek Obiektu Budowlanego
 • prowadzenie paszportów i książek urządzeń dozorowych i współpraca z UDT
 • nadzór nad dokumentacją budowlaną obiektu i jej bieżące archiwizowanie

Wymagania:

 • uprawnienia SEP do 1kV „D”
 • prawo jazdy kat. „B”
 • znajomość obsługi komputera
 • wykształcenie wyższe lub średnie techniczne
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku – minimum 2 lata
 • praktyczna wiedza z zakresu eksploatacji i utrzymania obiektów

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy zlecenie / kontraktu
 • pracę w renomowanej placówce medycznej o ugruntowanej pozycji na rynku
 • zatrudnienie w gronie specjalistów

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV: rekrutacja@sport-klinika.pl

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji prowadzonych przez Scanmed Sport Sp. z.o.o z siedzibą w Żorach, procesów rekrutacyjnych, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).”

Informujemy, że Administratorem danych jest Scanmed Sport Sp. z.o.o Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Pielęgniarka – Oddział Ortopedyczny

Do obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało przede wszystkim:

 • opieka nad pacjentem oczekującym na zabieg oraz przebywającym na oddziale po przeprowadzonym zabiegu operacyjnym
 • wykonywanie czynności pielęgniarskich
 • prowadzenie dokumentacji medycznej
 • inne czynności zlecone przez przełożoną, wynikające z zajmowanego stanowiska

Od kandydatów oczekujemy spełnienia poniższych kryteriów:

 • aktualne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki
 • zaangażowanie i chęć rozwoju umiejętności zawodowych i interpersonalnych
 • wysoka kultura osobista
 • asertywność
 • umiejętność obsługi komputera

Ważnym atutem będzie:

 • doświadczenie w pracy na oddziale ortopedycznym
 • posiadanie specjalizacji w zakresie pielęgniarstwa chirurgicznego
 • ukończony kurs “Leczenie ran”, “Wykonywanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego”
 • posiadanie kursu lub specjalizacji anestezjologicznej

Zatrudnionej osobie oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze godzin
 • pracę w renomowanej placówce medycznej o ugruntowanej pozycji na rynku
 • możliwość zdobywania wiedzy i doskonalenia umiejętności w gronie specjalistów

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV: rekrutacja@sport-klinika.pl

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji prowadzonych przez Scanmed Sport Sp. z.o.o z siedzibą w Żorach, procesów rekrutacyjnych, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).”

Informujemy, że Administratorem danych jest Scanmed Sport Sp. z.o.o. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.