Ośrodek badawczo-szkoleniowy

Centrum szkoleniowe Sport-Kliniki to nowoczesne miejsce idealnie dostosowane do wysokich standardów obowiązujących na rynku świadczeń medycznych. Sala szkoleniowa Sport-Kliniki wyposażona jest w najwyższej klasy sprzęt audiowizualny. Posiadamy zintegrowany system łączności pomiędzy salami operacyjnymi a salą szkoleniową: obraz i dźwięk przesyłany jest w czasie rzeczywistym między operującymi a szkolonymi, co umożliwia zadawanie pytań przez uczestników szkolenia oraz komentowanie przebiegu operacji przez prowadzącego. Sport-Klinika od 2005 roku organizuje konferencje medyczne dla lekarzy z kraju i zagranicy. Jesteśmy ośrodkiem medycznym wpisanym do Rejestru Podmiotów Prowadzących Kształcenie Podyplomowe Lekarzy Śląskiej Izby Lekarskiej. Przeprowadziliśmy ponad 100 szkoleń, w tym szkolenia konferencyjne, warsztatowe i indywidualne.

Szkolenia konferencyjne i warsztatowe

Organizujemy szkolenia i konferencje, medyczne i medyczno-sportowe. W trakcie szkoleń prezentujemy transmisje zabiegów operacyjnych na żywo z sali operacyjnej z zakresu tematyki szkolenia oraz wykłady i prezentacje, dotyczące omawianych problemów ortopedycznych. Szkolenia prowadzą lekarze Sport-Kliniki, jak również zaproszeni goście z Polski i zagranicy. Uczestnicy szkolenia po jego zakończeniu otrzymują certyfikat dokumentujący przyznane punkty edukacyjne.

Szkolenie indywidualne

Dla lekarzy ortopedów i anestezjologów prowadzimy szkolenia indywidualne na bloku operacyjnym. Uczestnik obserwuje zabieg operacyjny na sali operacyjnej. Szkolenie indywidualne trwa od jednego do pięciu dni – w zależności od przedmiotu i stopnia zaawansowania szkolenia.

Szkolenia i konferencje dla lekarzy

Prowadzimy szkolenia i konferencje dla lekarzy: ortopedów, anestezjologów, pediatrów, rodzinnych, reumatologów, chirurgów dziecięcych oraz dla
fizjoterapeutów.

Badania kliniczne

W 2015 roku rozpoczęliśmy realizację badań klinicznych, współpracując w tym zakresie z międzynarodowymi ośrodkami badawczymi. W badaniach klinicznych najważniejsze jest bezpieczeństwo Pacjenta i zabezpieczenie jego praw, dlatego też badanie prowadzone są zgodnie z wytycznymi GCP (ang. good clinical practice), czyli Dobrej Praktyki Klinicznej. Celem tych prac jest wzrost jakości opieki nad naszymi Pacjentami.