Rekonstrukcja więzadła MPLF (troczka przyśrodkowego)

W przypadku istnienia wskazań medycznych, bardzo dobre rezultaty w uzyskaniu stabilności rzepki, przynosi zabieg rekonstrukcji troczka przyśrodkowego. W połączeniu z bocznym uwolnieniem w znaczny sposób poprawia ustawienie rzepki we wcięciu między kłykciowym, stabilizuje tor ruchu podczas zgięcia i wyprostu kolana, zabezpiecza rzepkę przed kolejnymi zwichnięciami.

Zabieg przeprowadzamy metodą na otwarto z 2 niewielkich (3-4 cm) cięć w okolicy przyśrodkowej rzepki. Do rekonstrukcji troczka stosujemy własne ścięgna pacjenta (mięśnia smukłego lub półścięgnistego), albo w wybranych przypadkach allogeniczne ścięgna uzyskiwane od zmarłych dawców przekazywane nam przez Bank Tkanek. Operacja polega na przymocowaniu przeszczepu w miejscach anatomicznego przebiegu troczka i odtworzenie jego napięcia celem stabilizacji toru ruchu rzepki oraz zapobieżenia nawrotom zwichnięć.