Stopa: Martwica chrzęstno-kostna kości skokowej

Rejestracja na wizytę lekarską

Schorzenie polega na oddzieleniu się pełnej grubości chrząstki wraz z warstwą podchrzęstną od kości skokowej. Wyróżniamy 4 stopnie zaawansowania choroby (od złamań chrzęstno-kostnych całkowicie stabilnych, do całkowitego oddzielenia z przemieszczeniem fragmentu chrzęstno-kostnego). Objawia się miejscowym bólem uciskowym okolicy kości skokowej przy zgięciu grzbietowym (lokalizacja tylna), bólem przy zgięciu podeszwowym (lokalizacja centralna), bólem części przyśrodkowej kości skokowej przy forsownym odwróceniu stopy oraz trzeszczeniami, uczuciem przeskakiwania i blokowania ruchu. W dwóch pierwszych można podjąć próbę leczenia zachowawczego, w dwóch ostatnich leczeniem z wyboru jest leczenie operacyjne metodą artroskopową lub poprzez klasyczne otwarcie stawu. W przypadku istnienia dogodnych warunków możliwy jest zabieg stabilizacji oddzielonego fragmentu chrzęstno-kostnego z zastosowaniem mikrośrubek (piny biowchłanialne, śruby Herberta). Przy braku takiej możliwości, wykonuje się usuniecie oddzielonego fragmentu oraz nawiercenie kostnego dna ubytku powierzchni stawowej - celem pobudzenia do wypełnienia się ubytku nowopowstałą tkanką chrzęstno-podobną.

Możliwe jest także zastosowanie przeszczepu chrząstki wyhodowanej w laboratorium lub przeszczepu fragmentów chrzestno kostnych przeniesionych z kolana pacjenta (pobranych z miejsc nie obciążanych) - tzw. metoda OAT, przeszczep mozaikowy.

Martwica chrzęstno – kostna kości skokowej

Martwica chrzęstno – kostna kości skokowej