Zespół Sport-Kliniki w trakcie sympozjum Knee Arthroplasty zaprezentował wyniki operacji z użyciem nowego typu protezy stawu kolanowego.

Zespół Sport-Kliniki przedstawił referat “Evaluation of functional stability of lower limb in patients after total knee replacement using the Bi-Cruciate Stabilized Prosthesis”. Zaprezentowane wnioski z przeprowadzonych badań ukazują bardzo dobre wyniki leczenia uzyskane u pacjentów poddanych operacji z użyciem nowego implantu. Referat spotkał się z dużym zainteresowaniem uczestników konferencji.

9-te Międzynarodowe Sympozjum Endoprotezoplastki Kolana – Knee Artrhroplasty odbyło się w Krakowie w dniach 5-7 października 2017, pod przewodnictwem dr hab. n. med. Juliana Dutki oraz dr n.med. Pawła Skowronka.

Strona Sympozjum