REHABILITACJA DZIECI Z ZABURZENIAMI ZE STRONY OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO (OUN).

Sport-Klinika rozszerza zakres swoich usług fizjoterapeutycznych o rehabilitację dzieci z problemami ze strony OUN.
Niezwykle istotne w tym przypadku są:
• Wieloprofilowe usprawnianie.
• Odpowiednia stymulacja, której poziom, natężenie i ilość jest indywidualnie dostosowana do możliwości i osobniczej zdolności przyjmowania jej.
• Przestrzeganie obecnie obowiązujących na świecie zasad dotyczących rehabilitacji dzieci, gdzie aktualnie obowiązuje model systemowy.

Wszystkie te wymienione podstawowe zasady stanowią „plan ogólny” usprawniania dzieci, ponieważ konieczny jest swego rodzaju kompromis pomiędzy tym co jest „zasadą”, a rzeczywistymi potrzebami dziecka i ich rodziców. Niestety, a może na szczęście, nie ma uniwersalnego „planu ogólnego”. Taki kompromis można wypracować poprzez interdyscyplinarne podejście do rozwiązywania problemów dziecka z zaburzeniami funkcji ruchowych z uwzględnieniem jego osobowości, zdolności poznawczych oraz barier środowiskowych. Indywidualne podejście do pacjenta i kompleksowość terapii, w połączeniu z najwyższej klasy sprzętem rehabilitacyjnym, umożliwia maksymalne wykorzystanie terapii.

kontakt:
32 475 93 41
32 475 93 44
e-mail: rh@sport-klinika.pl