Zapraszamy lekarzy anestezjologów na kolejna edycję szkolenia “Anestezja regionalna kończyny górnej i dolnej z wykorzystaniem technik elektrostymulacji i ultrasonografii” , które odbędzie się w dniach 20-21 października 2016r.

Szkolenie organizowane jest we współpracy z Katedrą Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Kierownikiem Naukowym szkolenia jest prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki.

Szkolenie składa się z części teoretycznej i części praktycznej.

Część teoretyczna obejmuje prezentacje dotyczące tematyki szkolenia.

Część praktyczna obejmuje ćwiczenia praktyczne na fantomach i żywych modelach oraz bezpośrednie transmisje z sali operacyjnej. Podczas transmisji z sali operacyjnej lekarze zgromadzeni na sali szkoleniowej obserwują na żywo przebieg znieczulenia,mając możliwość zadawania pytań lekarzowi przeprowadzającemu zabieg.