Sport-Klinika rozpoczęła realizację badania klinicznego pt. „ A Prospective, Non-comparative Clinical Investigation of a Novel Decellularised Porcine Xenograft (dCELL® ACL Scaffold) for Reconstruction of the Anterior Cruciate Ligament”.

Międzynarodowy projekt z udziałem grupy lekarzy Sport-Kliniki ma na celu transplantację decelularyzowanego więzadła krzyżowego przedniego pozbawionego DNA w procesie usunięcia komórek.

Spośród wszystkich więzadeł kolana, ACL najczęściej ulega uszkodzeniu, prowadząc do powstania przedniej niestabilności. Odgrywa ono kluczową rolę w stawie kolanowym, powszechnie znane jest stwierdzenie Almanna, iż uszkodzenie więzadła krzyżowego przedniego jest “początkiem końca” stawu kolanowego (ang. beginning of the end for the knee). Łąkotki są najistotniejszymi strukturami w stawie kolanowym, które amortyzują i przenoszą 70% obciążeń wewnątrzstawowych.

U osób z zerwanym więzadłem ACL zwykle występuje ból w stawie kolanowym i niestabilność, a w celu przywrócenia stabilności w stawie kolanowym zalecana jest rekonstrukcja więzadła ACL. Wyrób medyczny dCELL® ACL Scaffold jest realną alternatywą dla autoprzeszczepów i alloprzeszczepów, ponieważ jego stosowanie eliminuje obawy związane ze stosowaniem alloprzeszczepów (np. ryzyko wystąpienia reakcji immunogennej lub możliwość przeniesienia choroby) oraz autoprzeszczepów (chorobowość związana z miejscem pobrania przeszczepu). Wyrób jest biokompatybilny i jego stosowanie potencjalnie prowadzi do repopulacji komórek i integracji z własnymi tkankami pacjenta.

To drugie badanie kliniczne prowadzone w Sport-Klinice. Pierwsze dotyczyło transplantacji ksenogenicznych łąkotek pozbawionych DNA w procesie usunięcia komórek.

W badaniach klinicznych najważniejsze jest bezpieczeństwo Pacjenta i zabezpieczenie jego praw, dlatego też badanie prowadzone są zgodnie z wytycznymi GCP (ang. good clinical practice), czyli Dobrej Praktyki Klinicznej. Celem tych prac jest wzrost jakości opieki nad naszymi Pacjentami.