Osseointegracja (osteointegracja) – to w ortopedii termin oznaczający bezpośrednie strukturalne i czynnościowe połączenie pomiędzy uporządkowaną, żywą kością i powierzchnią obciążonego wszczepu. Uważa się, że tlen zawarty w tkance kostnej tworzy na powierzchni tytanowego wszczepu warstwę dwutlenku tytanu, na której może odkładać się nowa, mineralizująca się tkanka kostna tworząca właściwe mocowanie implantu. Integracja powierzchni wszczepu z kością jest procesem ciągłym i polega na ustawicznej resorpcji i absorpcji tkanki kostnej. Na utrzymanie równowagi między tymi procesami mają wpływ siły biomechaniczne, powstające w wyniku pracy protezy.

03 października 2014r. gościem specjalnym międzynarodowego sympozjum szkoleniowego „Krótkie trzpienie w totalnej endoprotezoplastyce biodra”, które odbywać się będzie w Sport-Klinice w Żorach, będzie światowej sławy ortopeda dr Munjed Al Muderis z Australii. Jest on prekursorem stosowania osseointegracji dla pacjentów, którzy w wyniku nieszczęśliwego wypadku czy działań wojennych stracili kończyny dolne. To właśnie do szpitali, w których operuje dr Al. Muderis wysyłani są z całego świata żołnierze NATO, poszkodowani wybuchem miny przeciw piechotnej. Innowacyjna metoda polega na wprowadzeniu do kanału kości udowej śródszpikowego implantu, który integruje się z kością, a jego zewnętrzna, pozostająca poza organizmem część stanowi podstawę dla zbudowania nowoczesnej protezy.

W trakcie sympozjum dr Al. Muderis podzieli się swoimi doświadczeniami polskimi ortopedami, reprezentującymi czołowe ośrodki naszego kraju. Patronat nad przedsięwzięciem objął Krajowy Konsultant w dziedzinie ortopedii i traumatologii – pan profesor Paweł Małdyk. Tematem sympozjum będzie porównanie wyników stosowania różnego rodzaju krótkich trzpieni i ich wpływa na poprawę jakości życia pacjentów.

04 października 2014r. dr Al. Muderis przeprowadzi pokazowa operację totalnej endoprotezoplastyki stawu biodrowego z zastosowaniem krótkiego trzpienia. Operacja będzie przeprowadzona autorskim przednim dostępem operacyjnym (tzw. DAA – Direct Anterior Approach). Dostęp ten w chwili obecnej uważany jest za najmniej inwazyjny i najbardziej przyjazny dla operowanego pacjenta. Sport-Klinika w Żorach, która od lat stosuje krótkie trzpienie jest wielce zainteresowana poszerzeniem swojej oferty o dostęp DAA.

Więcej na temat osseointegracji i pacjentów dr Al. Muderisa: