Międzynarodowe sympozjum „Krótkie trzpienie w endoprotezoplastyce stawu biodrowego”, które Sport-Klinika zorganizowała wspólnie ze swoim partnerem – firmą Massmedica jest już przeszłością. Niezwykle udane spotkanie było okazją do wzajemnej wymiany doświadczeń polskich i zagranicznych ortopedów w temacie trzpieni przynasadowych. W trakcie drugiego dnia konferencji przeprowadzono 3 operacje „na żywo” transmitując za pomocą 3 kamer obraz z bloku operacyjnego bezpośrednio na salę szkoleniową. Małoinwazyjne  operacyjne przeprowadzone były przez dr M. Al Muderisa (2) oraz profesora J.Joeroscha(1).Pacjenci czują się świetnie i poddawani są rehabilitacji w Sport-Klinice. Lekarze Sport-Kliniki są przekonani do wprowadzenia do oferty Sport-Kliniki  nowego dostępu operacyjnego jakim jest dostęp przedni – DAA (Direct Anterior Approach).

Jego niewątpliwą zaletą jest brak konieczności przecinania jakichkolwiek mięśni, co poprawia bezpieczeństwo śródoperacyjne, mniejsza ryzyko utraty krwi oraz znacznie przyspiesza rehabilitację i powrót pacjenta do pełnej aktywności.

Dzięki firmie Massmedica, która jest polskim dystrybutorem protez Corin Medical i Covision, polscy ortopedzi mogli się zapoznać z doświadczeniami  dr Al  Muderisa  w  zaopatrywaniu osób po wysokich amputacjach kończyn dolnych, powyżej stawu kolanowego. Jego autorski system osseointegracji  polega na wszczepieniu w kość udową tytanowego implantu. Po jego wgojeniu się,  na wystającej z kikuta zewnętrznej części implantu nadbudowuje się nowoczesną protezę. Metoda wydaje się być znacznie korzystniejszą i bardziej przyjazną dla pacjenta,  w porównaniu ze standardowo stosowanymi protezami lejowymi. Praktycznie po wgojeniu się implantu, nie trzeba zajmować się kwestią hartowania kikuta oraz jego dostosowywania do kształtu leja protezy zewnętrznej. Całą funkcję mechaniczną przejmuje zewnętrzna część bio-implantu, która z pomocą specjalnego adaptora łączy się z protezą zewnętrzną.

Poprawia to oczywiście w ogromny sposób możliwości komunikacyjne pacjenta. Jak mówił dr Al.-Muderis, jego pacjenci to osoby młode- żołnierze oraz ofiary wypadków komunikacyjnych. Niezmiernie istotnym jest przywrócenie im takiej mobilności, która umożliwi im powrót do pracy i rekreację. Poprawia się również kwestia odczuwania przez pacjenta zakończeń nerwowych w kikucie.

Implant, który dr Al.-Muderis zaprojektował jest wypadkową wieloletnich doświadczeń z osseointegracją w Niemczech i w Szwecji. Wczesne rezultaty jego stosowania (77 pacjentów na całym świecie) są bardzo pozytywne i dają nadzieję na upowszechnienie się tej metody. Lekarze Sport-Kliniki z dużym zainteresowaniem odnieśli się do propozycji dr Al. Muderisa, aby w trakcie jego kolejnej wizyty w Sport-Klinice zorganizować pokazową operację i zoperować polskiego żołnierza, jako pierwszego polskiego pacjenta. Wg doktora, Sport-Klinika jako nowoczesny, kompleksowy ośrodek diagnostyczno-ortopedyczno-rehabilitacyjny jest najlepszym miejscem do specjalistycznego przygotowania pacjenta przed zabiegiem osseointegracji, przeprowadzenia samej operacji oraz kontrolowania jej skutków po zabiegu.

https://www.osseointegrationaustralia.com.au/