W sierpniu 2015 roku ceryfikowani Akredytatorzy Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia przeprowadzili w Sport-Klinice przegląd akredytacyjny, którego celem było sprawdzenie poziomu spełnienia niezależnych kryteriów jakościowych w zakresie realizowanych dla pacjentów usług.

Akredytacja w ochronie zdrowia to sprawdzony na całym świecie, niezależny system oceny opieki zdrowotnej. To dobrowolny, usystematyzowany proces oceny, nakierowany na stymulowanie poprawy jakości i bezpieczeństwa opieki, prowadzony przez niezależnych wizytatorów. Wśród zewnętrznych metod zapewnienia wysokiej jakości świadczeń akredytacja jest metodą najszerzej sprawdzoną na świecie i najskuteczniejszą. Jej rola we współczesnych systemach zdrowotnych polega głównie na wyszukiwaniu zagadnień, które w największym stopniu wpływają na poziom świadczeń i bezpieczeństwo pacjentów. W tych obszarach tworzone są mierzalne kryteria oceny placówek opieki zdrowotnej. Więcej o akredytacji TUTAJ.

Przegląd, przeprowadzony w Sport-Klinice, potwierdził wysoką jakość świadczonych przez Sport-Klinikę usług. Dzięki zaangażowaniu i ciężkiej pracy wszystkich pracowników osiągnęliśmy jeden z najwyższych w Polsce wyników! Nasi pacjenci mają więc pewność, że w Sport-Klinice świadczenia realizowane są na najwyższym poziomie.