Dzień 5 maja, na wniosek Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), został ogłoszony Światowym Dniem Higieny Rąk. Akcja nakierowana jest na redukowanie liczby zakażeń poprzez promowanie właściwej higieny rąk na wszystkich poziomach ochrony zdrowia na całym świecie. Jej istotą jest fakt, iż tak prosta czynność jak mycie i dezynfekcja rąk istotnie przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa opieki nad pacjentami.

Brak higieny rąk wśród wszystkich osób poruszających się w obrębie szpitala odpowiada za 80 – 90 % zakażeń szpitalnych. Zatem dziesięciolecie projektu WHO „Higiena Rąk to Bezpieczna Opieka 2005 – 2015″ mija w naszej placówce pod znakiem ciągłych szkoleń, akcji plakatowych i rozmieszczaniu dozowników ze środkiem do dezynfekcji rąk w każdym miejscu sprawowania opieki nad pacjentem. Działania te mają na celu zapobieganie transmisji drobnoustrojów i redukcję zakażeń powstających podczas pobytu w szpitalu.

Aby nie zabierać szpitalnych drobnoustrojów do swoich domów, wszyscy mogą odkazić swoje dłonie korzystając z dezynfektantu w dozownikach umieszczonych przy wyjściach z oddziałów kliniki.

Pamietając, że każdy centymetr skóry człowieka może pomieścić tysiące drobnoustrojów “Ratujemy życie. Dezynfekujemy ręce”.