Dr n. med. Juliusz Dec

 

Specjalista Ortopeda Traumatolog

 

WYKSZTAŁCENIE:

2003 – Tytuł: doktor nauk medycznych, rozprawa doktorska „Ocena wartości badania klinicznego, artrometrycznego, magnetycznego rezonansu jądrowego w przedniej niestabilności stawu kolanowego”

1998 - Specjalizacja II stopnia z ortopedii i traumatologii

1993 - Specjalizacja I stopnia z ortopedii i traumatologii

1990 - Dyplom: lekarz medycyny, Wydział Lekarski Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach

 

PODSUMOWANIE ZAWODOWE:

2002  -nadal - Klinika Chirurgii Endoskopowej SP. z o.o.

1994 - 2006 - Asystent Katedry i Oddziału Klinicznego Ortopedii Śląskiej Akademii Medycznej

1994 - Asystent Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach

1990 - 1994 Asystent Oddziału Urazowo-Ortopedycznego Szpitala Miejskiego nr 8 w Katowicach.

 

CZŁONKOWSTWO W ORGANIZACJACH:

 1. Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne
 2. Polskie Towarzystwo Traumatologii Sportowej
 3. Międzynarodowe Towarzystwo Artroskopii Kolana i Medycyny Sportowej
 4. Sekcja Chirurgii Kolana i Traumatologii Sportowej Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego

 

WYBRANE SZKOLENIA I KURSY

 1. 2016 - XVI Zjazd Polskiego Towarzystwa ortopedycznego i Traumatologicznego, Lublin - prelegent.
 2. 2016 - ACL Excellence, Spotkanie Edukacyjne, CEMED, Warszawa, prelegent.
 3. 2016 - 13th medi European Sports Orthopaedics Symposium, Malaga, Hiszpania.
 4. 2016 - Kolano&Bark, Świebodzin, prelegent.
 5. 2016 - II Sympozjum Pierwotna Endoprotezoplastyka Stawu Biodrowego, Warszawa.
 6. 2016 - XIV Bieszczadzka Konferencja Naukowa "Chirurgia kolana"
 7. 2015 - Zjazd Polskiego Towarzystwa Artoskopowego, prelegent, moderator.
 8. 2015 - Total Knee Arthroplasty, Kraków, prelegent.
 9. 2014 - Chirurgia stawu skokowego, Katowice.
 10. 2010 - South Californian Ortopedic Institute - Doskonalenie technik artroskopii stawu skokowego, ramiennego i biodrowego - Los Angeles
 11. 2007 - Endoprotezoplastyka stawu kolanowego interwencja wczesna – Munster
 12. 2006 - Endoprotezoplastyka MIS stawu biodrowego – Barcelona
 13. 2005 - Endoprotezoplastyka MIS stawu kolanowego - Utrecht
 14. 2003, 2004 - liczne krajowe kursy i szkolenia w dziedzinie chirurgii stawu kolanowego, barkowego i chirurgii artroskopowej.
 15. 2004 - Orthopaedic Hospital Valdoltra, kurs szkoleniowy chirurgii kolana i barku, Słowenia.
 16. 2001 - Szkolenie z alloplastyki stawów kolanowych, Brno - Czechy
 17. 1991, 2000 - Royal Saskachewan University Hospital, Saskatoon, staże szkoleniowe w oddziale ortopedii, Kanada.

Organizator i Kierownik kursów ortopedycznych dla lekarzy ortopedów, lekarzy rodzinnych, lekarzy reumatologów, lekarzy pediatrów.

 

WYBRANE PUBLIKACJE:

 1. T. S. Gaździk, A. Wysocka, M. Marek, J. Dec, M. Jędrysik, H. Noga, H. Bursig, S. Dyląg: Dalsze spostrzeżenia nad wykorzystaniem autologicznych chondrocytów w leczeniu uszkodzeń chrząstki stawowej stawu kolanowego. The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 2 /2011
 2. Dec J., Gaździk T. Sz. Jędrysik M.: Zastosowanie więzadłowych przeszczepów alogenicznych w rekonstrukcjach rewizyjnych i naprawach wielowięzadłowych stawu kolanowego.
  Artroskopia i Chirurgia Stawów 2005 T.1 nr 2 s.36-48. 
 3. Dec J., Gaździk T. Sz., Bożek M.: Artroskopia stawu ramiennego – nowe możliwości.
  Artroskopia i Chirurgia Stawów 2005 T.1 nr 1 s.34-44.
 4. Dec J., Gaździk T. Sz., Bożek M.
  Artroskopia stawu ramiennego - nowe możliwości.
  Shoulder arthroscopy - new possibilities.
  Artroskopia Chirurgii Stawów/J.Arthrosc.Joint Surg. 2005 Vol.1 No.1 s.34-44.
 5. Jaworski J. M, Gaździk T. S., Kaleta M., Dec J., Godula Ryszard:
  Leczenie złamań krętarzowych kości udowej - DHS czy gwóźdź Gamma? - doświadczenia własne.
  Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja 2003 Vol.5 nr 1 s.53-59.
 6. Dec J., Gaździk T. S., Dyląg S., Bursig H.: Rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego przy użyciu głęboko mrożonego przeszczepu alogenicznego. Konferencja Jubileuszowa 40 lat Bankowania Tkanek i Sterylizacji radiacyjnej w Polsce. Przeszczep w walce z kalectwem, 22-23 Maja 2003, Warszawa.
 7. Gaździk T. S., Wójcik B., Niedźwiedzki Ł., Dec J.: Wymiana aseptycznie obluzowanych panewek cementowych stawu biodrowego.
  Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska 2002 T.67 z.2 s.137-142.
 8. Dec J., Bożek M., Gaździk T.Sz.:
  Ocena wyników leczenia złamań okolicy krętarzowej kości udowej sposobem DHS - dalsze spostrzeżenia.
  W: 34 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, Bydgoszcz 18-21.09.2002,
  s.133-135.
 9. Dec J.: Zastosowanie więzadłowych przeszczepów allogenicznych w chirurgii urazowej i ortopedycznej.
  Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja 2001 R.3 nr 3
  s.382-384.
 10. Dec J., Gaździk T. Sz., Wójcik B.:
  Leczenie złamań przezkrętarzowych kości udowej z użyciem śrubopłytki ześlizgowej (DHS).
   Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska 2001 T.66 z.2 s.167-171.
 11. Dec J., Gaździk T. Sz.: Anterior cruciate ligament reconstruction by bone-patellar tendon – bone deep frozen allografts. 5th Congress of the European Federation of  National Associations of Orthopaedics and Traumatology. June 3-7, 2001
  EFORT, Rhodes-Greece.
 12. Kusz D., Kaleta M., Wójcik K., Dec J.
  Densytometryczna ocena kostnych zmian okołopanewkowych po endoprotezoplastyce stawu biodrowego typu Parhofera-Moncha.
   Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska 1999 T.64 z.2 s.201-208.
 13. Kusz D., Gaździk T. Sz., Wójcik K., Małecki P., Dec J.:
  Biomechaniczne uwarunkowania totalnych alloplastyk stawu biodrowego.
  Kwartalnik Ortopedyczny 1998 Nr 4 z.32 s.335-339.
 14. Dec J., Tokarowski A., Kusz D.:
  Artroskopowa diagnostyka i leczenie zmian zwyrodnieniowych stawu kolanowego.
   Chirurgia NarządówRuchu i Ortopedia Polska 1998 T.63 supl.1: 32 Zjazd PTOiTr: Leczenie zachowawcze i operacyjne choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego, Łódź 24-26.09.1998, s.377-382.
 15. Nowak R., Tokarowski A., Dec J., Wójcik K., Wojciechowski P.: Patomechanika deformacji kręgosłupa i klatki piersiowej w skoliozie idiopatycznej.
  Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska 1997 T.62 z.3 s.211-217.
 16. Nowak R., Mrozek S., Tokarowski A., Dec J. , Milka S. , Służałek M., Jurkiewicz A., Pióro A.:
  Zastosowanie metody TRISS do oceny wyników leczenia chorych urazowych. Chirurgia Narządu Ruchu Ortopedia Polska 1996 T.61 supl.2: Pamiętnik 31 Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, Lublin 19-21.09.1996 r. s.159-165.
 17. Dec J. , Tokarowski A., Nowak R., Bożek M., Skaba T. , Kusz D.:
  Wielospecjalistyczne leczenie urazów wielonarządowych. (Aut.:) Chirurgia Narządów Ruchu Ortopedia Polska 1996 T.61 supl.2: Pamiętnik 31 Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, Lublin 19-21.09.1996 r. s.63-66.
 18. Nowak R., Tokarowski A., Pasierbek M. , Dec J. , Milka S.: Ocena wczesnych wyników leczenia operacyjnego skolioz idiopatycznych przy użyciu instrumentarium DERO.
  W: Uniwersalny system korekcyjno-stabilizacyjny DERO do operacyjnego leczenia kręgosłupa. Red. D. ZARZYCKI, L.CIUPIK. Zielona Góra: LfC Polska Grupa DERO 1995 s.83-91.
 19. Konik H., Katra M., Dec J.: Wyniki leczenia operacyjnego Epicondylitis humeri. Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska 1994, LIX, supl. 3, 648-649.
 20. Katra M., Konik H., Dec J.: Artroskopowe przecięcie troczka bocznego rzepki. Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska, 1994, LIX, supl. 3, 163-165.

 

INNE:

Autor i współautor projektów badawczych:

 1. Praca własna  NN-2-188/99 p.t.: „Zastosowanie przeszczepów allogenicznych i syntetycznych w rekonstrukcjach więzadeł kolana.”
 2. Praca statutowa: NN-4-186/00 p.t.: „Zastosowanie przeszczepów allogenicznych i syntetycznych w rekonstrukcjach więzadeł kolana.”
 3. Projekt badawczy: 2 P05C 066 29 „Badania doświadczalne, kliniczne oraz wdrożenie zastosowania allogenicznych przeszczepów chrzęstno – kostnych w leczeniu uszkodzeń chrząstki stawowej”.