dr n. kf. Maciej Biały

dr n. kf. Maciej Biały

Specjalista do Spraw Szkoleń i Rozwoju Naukowego

WYKSZTAŁCENIE:

2016 – Tytuł: doktor nauk o kulturze fizycznej, rozprawa doktorska: „Związek pomiędzy funkcjonalną asymetrią miednicy a posturalną aktywnością mięśni powłok brzusznych” (Wyróżnienie)
2013 – studia doktoranckie, Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach
2009 – studia magisterskie, Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

od 2013 – nadal – Klinika Chirurgii Endoskopowej Sp. z o.o., Specjalista do Spraw Szkoleń i Rozwoju Naukowego
2017 – Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, Katedra Podstaw Fizjoterapii, Zakład Terapii Tkankowej, adiunkt
2016 – 2017 Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, Katedra Podstaw Fizjoterapii, Zakład Terapii Tkankowej, pracownik dydaktyczny
od 2013 – Laboratorium Analizy Ruchu AWF Katowice, pracownik techniczny
2009 – 2013 – Reprezentacja Polski w koszykówce na wózkach, fizjoterapeuta
2009 – 2013 – Prywatne Centrum Rehabilitacji w Sosnowcu, fizjoterapeuta
2012 – członek sztabu misji medycznej podczas Paraolimpiady w Londynie

STAŻE NAUKOWE/ZAWODOWE:

od 2017 – Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Piłsudckiego w Warszawie, Wydział Rehabilitacji, Katedra Rehabilitacji
2017 – Medical Park, Chiemsee (Niemcy)
2008 – Fizjofit – Centrum Fizjoterapii, Gliwice

CZŁONKOSTWO W ORGANIZACJACH:

 • od 2017 – Knee Research Group – opiekun sekcji koła naukowego przy Laboratorium Analizy Ruchu Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach
 • od 2017 – European Society for Sports Traumatology, Knee Surgery and Arthroscopy

KURSY I SZKOLENIA:

 • Badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach stawu kolanowego
 • Artroskopia stawu kolanowego dla fizjoterapeutów – kurs na preparatach nieutrwalonych
 • Rehabilitacja po rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego – kurs na preparatach nieutrwalonych
 • Kurs anatomii prosektoryjnej – kończyna dolna
 • Staw kolanowy – kurs na preparatach nieutrwalonych
 • Artroskopowe leczenie uszkodzeń chrzęstnych i chrzęstno-kostnych stawu kolanowego
 • Exercise for prevention of ACL injuries (17th ESSKA Congress, Barcelona)
 • Motor learning strategies (17th ESSKA Congress, Barcelona)
 • Diagnostyka USG narządu ruchu z elementami reumatologii (RSU)
 • Przesiewowe metody analizy chodu (dr M. Coluccini)
 • Maitland Concept – terapia manualna układu mięśniowo-szkieletowego
 • McConnell Concept – leczenie stawu kolanowego i obręczy barkowej (A. Albasini)
 • Functional Movement System – diagnostyka funkcjonalna
 • Podstawowe i kliniczne perspektywy rehabilitacji kompleksu barkowego – (N. D’hondt , M. van der List)
 • Powięź jako narząd zmysłu (dr R. Schleip)
 • Redcord Active – kurs instruktorski (Berlin)
 • Statistica – kurs podstawowy (StatSoft Polska)
 • Diagnozowanie i leczenie zespołów bólowych kręgosłupa metodą McKenziego
 • Neurodynamika kliniczna (M. Shacklock)
 • Performance Stability – ocena, korekcja i optymalizacja ruchu w sporcie
 • Neurac – kurs instruktorski (Redcord Clinic, Oslo)
 • Ocena i terapia bólu kręgosłupa (prof. A. Vleeming)
 • Diagnostyka obrazowa – współczesne metody diagnostyki obrazowej w codziennej pracy fizjoterapeuty
 • Nowoczesny trening motoryczny w grach zespołowych (S. Forsythe -Reprezentacja Niemiec w Piłce Nożnej, D. Norman – Bayern Monachium)
 • Kinetic Control – klasyfikacja, diagnostyka, stabilizacja niekontrolowanego ruchu
 • Neurac 1 – terapia nerwowo-mięśniowa kręgosłupa i stawów obwodowych
 • Mulligan Concept – funkcjonalna terapia manualna połączona z ruchem
 • Terapia Manualna wg koncepcji Plaatsmana – School of Logical Concept in Mechanical Analysis and Therapy in Amsterdam
 • Medycyna Ortopedyczna wg Dr J. Cyriax’a – diagnostyka funkcjonalna – terapia manualna
 • Kinesiology Taping – kurs podstawowy
 • Kurs Masażu Klasycznego I,II i III stopnia – Bio-Relax Kraków
 • Instruktor Nordic Walking

PUBLIKACJE:

 • Gnat R., Dziewońska A., Biały M. Alterations in brain networks dynamics associated with voluntary activation of local and global abdominal muscles under the influence of experimentally induced pain. 2018, Spine, 2018, (w trakcie recenzji).
 • Dziewońska A., Biały M., Gnat R. Differential brain networks dynamics during voluntary activation of the local and global abdominal muscles. Neuroscience Letters, 2017, (w trakcie recenzji).
 • Biały M., Adamczyk W., Gnat R., Stranc T. Tissue deformation index as a reliable measure of lateral abdominal muscles activation using M-Mode ultrasounds. Journal of Ultrasound in Medicine, 2017, 36(7):1461-1467.
 • Gnat R., Dziewońska A., Biały M. Does brain activity change under the influence of experimental nociceptive stimulation during two types of abdominal musculature activation? Current Research in Motor Control V, 2016, pp:82-88.
 • Adamczyk W., Biały M., Stranc T. Asymmetry of lateral abdominal wall muscles in static and dynamic conditions: a preliminary study of professional basketball players. Science and Sports, 2016, 31(1):e15-e18.
 • Gnat R., Biały M. A new approach to the measurement of pelvic asymmetry: proposed method and reliability. Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics, 2015, 38(4):295-01.
 • Biały M., Dziewońska A., Sroka-Buszydlik M. Wiarygodność pomiaru przekroju poprzecznego mięśnia wielodzielnego z wykorzystaniem ultrasonografii. Przegląd Medyczny, 2013, 2:172-82.
 • Biały M., Hadała M. Re-edukacja nerwowo-mięśniowa pacjenta z zaburzeniami kontroli ruchu zgięcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa – funkcjonalna ocena ruchu oraz przykładowa progresja ćwiczeń według wybranych elementów metod Kinetic Control i Neurac. Praktyczna fizjoterapia i rehabilitacja, 2012, 6:30-36.
 • Biały M., Hadała M., Adamczyk W. Funkcjonalna diagnostyka i usprawnianie szyjnego odcinka kręgosłupa w oparciu o metodę Kinetic Control i Neurac. Praktyczna fizjoterapia i rehabilitacja, 2012, 3:10-17.
 • Biały M., Kłaptocz P., Gnat R. Functional asymmetry of the spine in standing and sitting positions. Gymnica, 2010, 40(1):53-60.
 • Biały M., Kokosz M., Gnat R., Wojdyła L., Mańka J., Pasierbiński A. Neurac: czynna stabilizacja lędźwiowego odcinka kręgosłupa. Informacje Fizjoterapeutyczne (Rosja) 2010, 1(4):4-8.
 • Gnat R., Saulicz E., Biały M., Kłaptocz P. Does pelvic asymmetry always mean pathology? Analysis of mechanical factors leading to the asymmetry. Journal of Human Kinetic, 2009, 2:23-32. Tłumacz książki: „PDQ for Massage Therapists” Wydawnictwo Elsevier Urban & Partner

CZYNNY UDZIAŁ W KONFERENCJACH:

 • Biały M. Diagnoza funkcjonalna jako wyznacznik kierunku usprawniania stawu kolanowego. III Health Challenges Congress, Katowice 9.03. 2018.
 • Biały M. Biologiczna przebudowa przeszczepu więzadła krzyżowego przedniego. I Śląskie Sympozjum Ortopedyczno-Fizjoterapeutyczne, Klinika Chirurgii Endoskopowej, Żory, 23.02.2018.
 • Biały M. Ocena stabilności funkcjonalnej kończyny dolnej po endoprotezoplastyce stawu kolanowego przy użyciu protezy Journey II BCS – badanie pilotażowe. I Śląskie Sympozjum Ortopedyczno-Fizjoterapeutyczne, Klinika Chirurgii Endoskopowej, Żory, 23.02.2018
 • Niechaj G., Biały M. Planowanie rehabilitacji w oparciu o wyniki badania funkcjonalnego. I Śląskie Sympozjum Ortopedyczno-Fizjoterapeutyczne, Klinika Chirurgii Endoskopowej, Żory, 23.02.2018.
 • Dec J., Biały M., Pierzchała A. Evaluation of functional stability of lower limb in patients after TKA using the BCS prosthesis. 9th International Symposium Knee Arthroplasty, Kraków, 5-7.10.2017.
 • Biały M., Niechaj G., Rachwalska J., Hofstede J., Kublin K. Ewolucja stanu funkcjonalnego pacjentów po zabiegu rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego. VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa – Myśl Rehabilitacyjna Prof. Andrzeja Seyfrieda “Staw kolanowy – koszmar ewolucji”, Warszawa 27.05.2017. (Wyróżnienie)
 • Biały M. Znaczeni diagnostyki funkcjonalnej w procesie rehabilitacji pacjentów Sport-Kliniki. Jubileuszowa Konferencja Ortopedyczna z okazji 15-lecia Sport-Kliniki, Katowice 19.05.2017.
 • Biały M. Rehabilitacja pacjentów po zabiegu endoprotezoplastyki stawu biodrowego metodą DAA. Sympozjum szkoleniowe: Bezpośredni dostęp przedni w totalnej endoprotezoplastyce biodra. Klinika Chirurgii Endoskopowej, Żory 07.04.2017.
 • Biały M. Metoda Neurac w usprawnianiu osób z zaburzoną kontrolą motoryczną tułowia w kontekście aktualnych doniesień naukowych. II Ogólnopolska Konferencja Medyczno-Fizjoterapeutyczna, Katowice 25.11.2016.
 • Biały M. Profilaktyka oraz postępowanie rehabilitacyjne po urazach rowerowych. Konferencja Medyczno-Sportowa, Klinika Chirurgii Endoskopowej, Żory 17.09.2016.
 • Gnat R., Dziewońska A., Biały M. Does brain activity change under the influence of experimental nociceptive stimulation during two types of abdominal musculature activation? Motor Control – 5th International Scientific Conference, Wisła 14-16.09.2016.
 • Biały M., Adamczyk W., Stranc T., Gnat R.: Wiarygodność nowej metody oceny funkcji posturalnej mięśni powłok brzusznych z wykorzystaniem ultrasonografii, Physiotherapy and Health Activity, Katowice 26-27.11.2014.
 • Dziewońska A., Biały M., Gnat R.: Aktywność mózgowia w trakcie aktywacji mięśni lokalnych i globalnych kompleksu lędźwiowo-miednicznego z indukowaną eksperymentalnie stymulacją nocyceptywną, Physiotherapy and Health Activity, Katowice 26-27.11.2014.
 • Adamczyk W., Biały M., Stranc T., Gnat R.: Wiarygodność nowej metody oceny funkcji posturalnej mięśnia poprzecznego brzucha z wykorzystaniem ultrasonografii, III Międzynarodowej Konferencji – Jagiellońska Wiosna Fizjoterapii, Kraków 11-12.04.2014.
 • Sroka-Buszydlik M., Dziewońska A., Biały M.: Wiarygodność pomiaru przekroju poprzecznego mięśnia wielodzielnego z wykorzystaniem ultrasonografii, IV Międzynarodowe Dni Rehabilitacji. Potrzeby i standardy rehabilitacji w chorobach i po urazach ośrodkowego układu nerwowego, Rzeszów 2012.
 • Biały M., Gnat M., Wojdyła L., Kokosz M.: Metoda Neurac – nowe podejście do terapii zaburzeń kontroli nerwowo-mięśniowej, Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego, Bydgoszcz 2012.
 • Biały M., Gnat R.: Asymetria Miednicy: propozycja nowej metody diagnozowania wraz z oceną jej wiarygodności, I Interdyscyplinarny Kongres czasopisma Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja, Warszawa 2011. (Wyróżnienie).
 • Biały M. Podstawy terapii Neurac przy użyciu aparatów Redcord, VI Jesienne Dni Fizjoterapii, Bystre 2010.
 • Biały M. Praca na platformach statyczno-dynamicznych Tecnobody, VI Jesienne Dni Fizjoterapii, Bystre 2010.