Złamania kompresyjne, osteoporotyczne, patologiczne kręgosłupa / metody przezskórne

Złamania kompresyjne, osteoporotyczne, patologiczne kręgosłupa / metody przezskórne:

  • wertebroplastka/kyfoplastyka z możliwością biopsji i uzyskania materiału do badania histopatologicznego

Zabiegi lecznicze polegające na przezskórnym wprowadzeniu igły kostnej do pożądanego kręgu w celu wprowadzenia cementu kostnego/implantu, który wypełnia złamany trzon. W przypadku wskazań klinicznych możliwe jest wykonanie biopsji i pobranie materiału do badania histopatologicznego. Zabiegi odbywają się pod dozorem anestezjologa lub w znieczuleniu ogólnym pod kontrolą aparatu RTG. Po zabiegu pacjent po krótkiej obserwacji wypisany jest do domu lub pozostaje na oddziale do dnia następnego, w którym wykonywane są kontrolne badania radiologiczne. Wzmocnienie kręgu powoduje zmniejszenie/ usunięcie dolegliwości bólowych, a dzięki zastosowaniu implantów możliwe jest odtworzenie wysokości poszczególnych kręgów i kształtów kręgosłupa.