Tenoskopia ścięgien strzałkowych lub ścięgna piszczelowego tylnego

Niestabilność ścięgien w bruździe kości strzałkowej spowodowana jest niewydolnością układu stabilizującego lub zbyt płytką bruzdą w kości strzałkowej. Ścięgna ulegają chwilowemu przemieszczeniu do przodu na kostkę boczną.

Przyczyną niewydolności układu stabilizującego może być nagły uraz z rozerwaniem troczka ścięgien, jak również wrodzona, nadmierna elastyczność troczka. Podwichanie/zwichanie ścięgien jest bolesne, powoduje przemijające ograniczenie ruchomości i ogranicza aktywność ruchową. Przewlekłe podwichanie może doprowadzić do trwałego uszkodzenia struktury ścięgnistej – zwyrodnienia, włącznie z całkowitym przerwaniem ciągłości ścięgien z towarzyszącą dysfunkcją dynamiczną stopy.

Zabieg operacyjny ma na celu odtworzenie prawidłowego kompleksu stabilizującego ścięgna. W zależności od rodzaju patologii operacja polega na przywróceniu odpowiedniego napięcia troczka lub pogłębieniu bruzdy kostnej.