Osteotomia – korekcja osi kończyny

Celem osteotomii jest przeniesienie obciążeń w stawie z okolicy przeciążanej na okolicę zdrową poprzez przecięcie kości i korekcję osi kończyny.

Osteotomia to kontrolowane pod monitorem rentgenowskim chirurgiczne przecięcie kości wraz z korekcją osi kończyny. W okolicy stawu kolanowego osteotomie wykonywane mogą być w obrębie kości udowej najczęściej w kolanach koślawych lub piszczelowej w kolanach szpotawych. Po przecięciu kości wykonujemy  zaplanowaną wcześniej na zdjęciach radiologicznych korekcję osi kończyny. Osteotomię  stabilizujemy się metalowymi implantami, pozwalającymi na zrośnięcie się odłamów.

W naszej Klinice stosujemy bardzo wytrzymały oraz umożliwiający szybkie obciążanie kończyny stabilizator kątowo-stabilny Tomofix.