Nawrotowe zespoły bólowe po operacjach kręgosłupa

Nawrotowe zespoły bólowe po operacjach kręgosłupa:

  • reoperacje z możliwością wykorzystania stymulacji przeciwbólowej

Zabiegi lecznicze stosowane w reoperacjach według ściśle określonych wskazań z zastosowaniem technik małoinwazyjnych. Poprzez niewielkie nacięcie skórne z użyciem aparatu RTG oraz mikroskopu operacyjnego możliwe jest dotarcie do pożądanego miejsca w kręgosłupie w celu usunięcia patologii zwyrodnieniowej uciskającej struktury nerwowe z jednoczesnym wprowadzeniem implantów służących w późniejszym okresie do leczenia przeciwbólowego dzięki zastosowaniu neuromodulacji. Zabiegi odbywają się w znieczuleniu ogólnym. Następnego dnia po operacji pacjent jest uruchomiony poza łóżko i rehabilitowany. Po operacji Pacjent pozostaje na oddziale, gdzie wykonywane są kontrolne badania laboratoryjne i radiologiczne w ciągu następnych paru dni. Dzięki odbarczeniu struktur nerwowych zabieg umożliwia jednoczesne zmniejszenie/ usunięcie dolegliwości bólowych po wcześniejszym określeniu ich źródła, odtworzenie odpowiednich kształtów kręgosłupa i unieruchomienie niestabilnego odcinka kręgosłupa oraz odroczone oddziaływanie przeciwbólowe poprzez zastosowanie neuromodulacji.