Leczenie złamań stawu skokowego

Leczenie złamań stawu skokowego

Stosujemy najnowocześniejsze metody inwazyjne oraz nieinwazyjne leczenia zaburzeń zrostu. W zależności od wskazań proponujemy: stymulatory wzrostu kości (Exogen), ostrzykujemy PRP, szpikiem kostnym, dokonujemy auto- lub allogennych przeszczepów kości gąbczastej.

Złamania stabilne rokują bardzo dobrze niezależnie od zastosowanego leczenia i powinny być leczone zachowawczo.

Złamania niestabilne. Większość niestabilnych złamań można nastawić sposobem zamkniętym, często jednak trudno utrzymać nastawienie złamania w prawidłowej pozycji. W tych przypadkach konieczne jest monitorowanie ustawienia odłamów wykonująć kontrolne badanie rtg w odstępach siedmiodniowych.

Ze względu na możliwość wtórnych przemieszczeń oraz wystąpienie niedopasowania powierzchni stawowych, prowadzące do szybkiego zwyrodnienia stawu, preferowaną metodą leczenia niestabilnych złamań stawu skokowego jest otwarte nastawienie i stabilizacja wewnętrzna za pomocą płytek i śrub.