Leczenie uszkodzeń obrąbka (resekcja lub szycie)

Obrąbek stawowy jest strukturą chrzęstno-włóknistą, która pogłębia panewkę, dzięki czemu przyczynia się do ochrony głowy kości udowej przed uderzeniami o kostny brzeg panewki oraz zabezpiecza pełny ruch w stawie. Jest strukturą wewnątrzstawową, która jest bogato unaczyniona i unerwiona co sprawia, że uszkodzenie jej powoduje dolegliwości bólowe. Najczęstszą przyczyną uszkodzenia jest pojedynczy uraz lub sumujące się mikrourazy powstające podczas powtarzalnych czynności sportowych. Charakterystycznymi dolegliwościami są bóle w okolicy pachwiny, przeskakiwanie wewnątrz stawu, utykający chód, ograniczenie ruchomości. Badaniem obrazującym uszkodzenie obrąbka stawowego jest rezonans magnetyczny z kontrastem podanym do stawu biodrowego oraz artroskopia diagnostyczna. Uszkodzenia obrąbka stawowego najczęściej polegają na jego pęknięciu lub rozdarciu. Dzięki bogatemu ukrwieniu posiada dobre możliwości gojenia. Wykonanie odpowiednich procedur naprawczych – szycie lub stabilizacja obrąbka techniką artroskopową umożliwiają jego prawidłowe wygojenie. W przypadku uszkodzenia nienaprawialnego, konieczne jest usunięcie uszkodzonych fragmentów.