Artroskopowe leczenie uszkodzeń obrąbka stawowego (resekcja lub szycie)

Anatomia stawu biodrowego

Staw biodrowy stanowi połączenie pomiędzy tułowiem i kończynami. Składa się z panewki kostnej, która jest umieszczona w miednicy oraz głowy kości udowej, która jest składnikiem nasady bliższej kości udowej. Części składowe stawu są pokryte chrząstką stawową i zamknięte przez torebkę stawową. Błona maziowa w torebce stawowej produkuje płyn, który odżywia chrząstkę, wypełnia przestrzeń stawową wytłumiając siły uderzające. Obrąbek stawowy – tak zwana „warga stawowa” w formie obrączkowej struktury, jest połączeniem części chrzęstnej z kostną w panewce.

Przyczyny uszkodzeń obrąbka stawowego

Obrąbek stawowy jest strukturą chrzęstno-włóknistą, która pogłębia panewkę dzięki czemu przyczynia się do ochrony głowy kości udowej przed uderzeniami o kostny brzeg panewki oraz zabezpiecza pełny ruch w stawie. Obrąbek stawowy jest strukturą wewnątrzstawową, która jest bogato unaczyniona i unerwiona co sprawia, że uszkodzenie jej powoduje dolegliwości bólowe. Najczęstszą przyczyną uszkodzenia obrąbka stawowego  jest pojedynczy uraz lub sumujące się mikrourazy powstające podczas powtarzalnych czynności sportowych. Ponadto obrąbek ulega uszkodzeniu w przebiegu konfliktu udowo-panewkowego oraz dysplazji stawu biodrowego.

Objawy uszkodzeń obrąbka stawowego

  • bóle w okolicy pachwiny
  • przeskakiwanie wewnątrz stawu
  • utykający chód
  • ograniczenie ruchomości

Diagnostyka i wskazania do zabiegu operacyjnego obrąbka stawowego

Diagnozę można postawić poprzez dokładny wywiad lekarski, szczegółowe badanie kliniczne oraz diagnostykę obrazową. Badaniem obrazującym uszkodzenie obrąbka stawowego jest rezonans magnetyczny z kontrastem podanym do stawu biodrowego. W pierwszym etapie stosuje się leczenie zachowawcze obejmujące leczenie przeciwbólowe i przeciwzapalne oraz odpowiednio ukierunkowaną rehabilitację. Jeżeli ten rodzaj leczenia nie przynosi zadowalającego efektu konieczne jest wykonanie zabiegu operacyjnego, aby nie doprowadzić do pogłębienia zmian degeneracyjnych stawu, a co za tym idzie rozwoju choroby zwyrodnieniowej stawu biodrowego. W Sport-Klinice wykonywany jest małoinwazyjny zabieg operacyjny artroskopii stawu biodrowego z zaopatrzeniem uszkodzenia obrąbka stawowego.

Kwalifikacja i przygotowanie do zabiegu operacyjnego obrąbka stawowego

Pacjent po zakwalifikowaniu przez lekarza ortopedę do leczenia operacyjnego zaopatrzenia uszkodzenia obrąbka stawowego metodą artroskopii stawu biodrowego odbywa konsultację anestezjologiczną. Przyjęcie na oddział ma miejsce dzień wcześniej lub w dniu zabiegu operacyjnego. Po przyjęciu na oddział oraz konsultacji anestezjologicznej pacjent przygotowywany jest do zabiegu a następnie zostaje przewieziony na blok operacyjny. Zabieg artroskopii stawu biodrowego w leczeniu uszkodzenia obrąbka stawowego przeprowadzany jest w znieczuleniu przewodowym lub ogólnym.

Leczenie operacyjne obrąbka stawowego

Artroskopia stawu biodrowego to zabieg małoinwazyjny polegający na wykonaniu 2-4 niewielkich nacięć na skórze, przez które wprowadza się kamerę oraz narzędzia operacyjne do stawu.  Artroskopia stawu biodrowego to zabieg niezwykle precyzyjny, trwający zazwyczaj od godziny do dwóch. Uszkodzenia obrąbka stawowego najczęściej polegają na jego pęknięciu lub rozdarciu. Obrąbek stawowy dzięki bogatemu ukrwieniu posiada dobre możliwości gojenia. Wykonanie odpowiednich procedur naprawczych – szycia lub stabilizacji obrąbka techniką artroskopową umożliwiają jego prawidłowe wygojenie. W przypadku uszkodzenia nienaprawialnego, konieczne jest usunięcie uszkodzonych fragmentów obrąbka.

Zalety artroskopowego leczenia uszkodzeń obrąbka stawowego

  • niewielkie, praktycznie niewidoczne blizny pooperacyjne
  • krótki okres rekonwalescencji
  • możliwość szybkiego powrotu do wcześniejszych aktywności

Postępowanie po zabiegu artroskopowego leczenia uszkodzeń obrąbka stawowego

Pionizacja pacjenta po zabiegu artroskopii stawu biodrowego w leczeniu uszkodzeń obrąbka stawowego następuje już tego samego dnia, a kolejnego dnia pacjent wychodzi do domu. Pacjent w pierwszym okresie po zabiegu artroskopii stawu biodrowego porusza się za pomocą kul łokciowych z odciążaniem operowanej kończyny. Po około 2 tygodniach od operacji usuwane są szwy. Szczególnie ważnym etapem leczenia operacyjnego uszkodzeń obrąbka stawowego metodą artroskopową jest prawidłowo ukierunkowana fizjoterapia. Pacjent po zabiegu operacyjnym podczas wypisu ze Sport-Kliniki otrzymuje indywidualne zalecenia dotyczące dalszej rehabilitacji.