Leczenie palucha koślawego (tzw. haluxy)

Opis schorzenia

Zniekształcenie polega na szpotawym ustawieniu I kości śródstopia z wystawaniem ku stronie przyśrodkowej części dystalnej (głowy) oraz odchyleniu palca w stronę boczną. Wskutek koślawości palucha, przy szpotawym ustawieniu I kości śródstopia, odsłania się i wystaje przyśrodkowo część głowy I kości śródstopia. Drażniona przez konflikt z obuwiem poszerza swoje obrysy, nasilając deformacje i powodując przewlekłe zapalenie skóry i kaletki nad miejscem zniekształcenia. Przemieszczanie palucha do boku i jego nakładanie na palec II powoduje również deformacje palca II. Współistniejące poszerzenie wymiaru poprzecznego i rozwój płaskostopia poprzecznego powoduje zaburzenia przenoszenia obciążeń (szczególnie w fazie odbicia chodu), co skutkuje pojawieniem się stałych dolegliwości bólowych.

Przyczynami schorzenia są:

  • narastająca niewydolność ścięgnisto-mięśniowa
  • zwiększona ruchomość pierwszego stawu stępowo-śródstopnego
  • dziedziczność
  • ciasne obuwie

Leczenie

Leczenie zachowawcze zazwyczaj nie przynosi zadawalającego efektu kosmetycznego, nie redukuje też dolegliwości bólowych. Planując leczenie operacyjne dobieramy odpowiednią technikę operacyjną – w zależności od stopnia nasilenia deformacji czyli stopnia odchylenia przyśrodkowego I kości śródstopia oraz bocznego palucha. W naszym ośrodku stosujemy nowoczesne techniki osteotomii I kości śródstopia, które zapewniają dobrą korekcję zniekształcenia oraz ustąpienie dolegliwości bólowych. Wśród nich należy wymienić osteotomie Chevrona, Scarfa oraz półkolistą osteotomię przypodstawną. Technika operacyjna nie wymaga zakładania opatrunków gipsowych, a dzięki zastosowaniu stabilnego zespolenia możliwe jest szybie obciążanie operowanej kończyny.