Leczenie martwicy głowy kości udowej

Jałowa martwica głowy kości udowej jest spowodowana zaburzeniami ukrwienia głowy kości udowej. Procesem chorobowym objęta jest najczęściej strefa obciążania (przenosząca znaczne obciążenia) co doprowadza do zapadnięcia (zniekształcenia) głowy kości udowej i postępującego zwyrodnienia stawu.

Do objawów choroby zaliczamy:

  • bóle wysiłkowe
  • stałe dolegliwości bólowe w okolicy pachwiny lub jedynie niecharakterystyczny ból kręgosłupa
  • postępujące ograniczenie ruchomości biodra
  • utykający chód

W pierwszym okresie choroby objawy schorzenia na przeglądowych zdjęciach radiologicznych są niewidoczne. W tej fazie choroba często nie jest rozpoznawana i bywa błędnie diagnozowana jako zespół bólowy kręgosłupa lub patologia mięśnia pośladkowego. Niestety właśnie w tym okresie “niemym radiologicznie” u większości pacjentów leczenie przynosi najlepsze efekty. Najbardziej czułymi badaniami obrazowymi pozwalającymi na rozpoznanie martwicy są – rezonans magnetyczny oraz scyntygrafia. Brak jest jednak jednoznacznych wytycznych, co do leczenia operacyjnego tego schorzenia.

Z naszego doświadczenia wynika, że przy braku zapadnięcia warstwy podchrzęstnej głowy kości udowej korzystne są zabiegi:

  • nawiercania kości udowej
  • rozwiercenia i podparcia warstwy podchrzęstnej przeszczepami kostnymi
  • w okresie przebudowy kostnej ogniska martwicy korzystne może być podanie czynników wzrostu

Nie wolno zapominać, iż w trakcie leczenia najważniejsze jest odciążanie (zakaz następowania) kończyny objętej procesem chorobowym.

W przypadku deformacji (zniekształcenia, zwyrodnienia) głowy kości udowej oraz nieustępujących stałych dolegliwości bólowych, postępowaniem z wyboru jest zabieg endoprotezoplastyki stawu biodrowego.