Kręgosłup neuromodulacja/ stymulacja rdzenia kręgowego

Opis zespołów bólowych kręgosłupa

Pacjenci ze zdiagnozowanym zespołem bólowym odcinka szyjnego, piersiowego lub lędźwiowego kręgosłupa i towarzyszącym bólem kończyn oraz objawami neurologicznymi w przebiegu patologii kręgosłupa, oraz schorzeń poza kręgosłupowych, szukają pomocy u wielu lekarzy różnych specjalności. Dolegliwości te mogą uniemożliwiać pracę, wykonywanie obowiązków, czy spędzanie czasu z rodziną oraz bliskimi. Jedną ze skutecznych metod leczenia, może być neuromodulacja rdzenia kręgowego.

Zabieg neuromodulacji

Neuromodulacja rdzenia kręgowego stosowana na świecie jest od ponad 20 lat i ma na celu czasowe wyłączenie przewodnictwa w nerwie.

Podczas wykonywania zabiegu neuromodulacji rdzenia kręgowego  stosowane są impulsy elektryczne, tym sposobem pobudza się odpowiednie nerwy, dzięki czemu uzyskuje się efekt przeciwbólowy. Zabieg neuromodulacji rdzenia kręgowego  podzielić można na dwa etapy. W pierwszym etapie wprowadza się  podskórnie stymulator elektryczny (zewnętrzny), a następnie stan pacjenta jest stale monitorowany. Zauważalna poprawa oraz pozytywne efekty zastosowanego symulatora w okresie 3 tygodni dają możliwość wprowadzenia symulatora na stałe. Neuromodulacja rdzenia kręgowego jest zabiegiem bezbolesnym, przeprowadzanym w znieczuleniu ogólnym.