Kręgosłup neuromodulacja/ stymulacja nerwów krzyżowych

Zabiegi lecznicze polegające na przezskórnym wprowadzeniu elektrod do przestrzeni nadooponowej pożądanego odcinka kręgosłupa w celu przeprowadzenia stymulacji struktur nerwowych śródoperacyjnej/ odległej. Zabiegi odbywają się pod nadzorem anestezjologa oraz kontrolą monitora RTG. Po zabiegu dzięki możliwości stymulacji zewnętrznej pacjent poddany jest krótkiej obserwacji i stymulacji przeciwbólowej na oddziale co umożliwia ustalenie wstępnej efektywności terapii. W przypadku pozytywnej odpowiedzi w drugim etapie w znieczuleniu ogólnym zaimplantowany zostaje podskórnie generator impulsów służący do dalszej stymulacji rdzenia kręgowego. Jeżeli niemożliwa jest ocena efektu terapii pacjent poddany jest kilkutygodniowej stymulacji próbnej w warunkach domowych. Zastosowanie terapii służy do uzyskania efektu przeciwbólowego w przypadku, kiedy nie można usunąć patologii w obrębie struktur nerwowych lub kiedy usunięcie patologii nie zmniejsza dolegliwości bólowych powodując znaczne ograniczenia w funkcjonowaniu.