Dyskopatia lędźwiowa / metody operacyjne „otwarte”

Dyskopatia lędźwiowa / metody operacyjne „otwarte”:

  • mikrodiscektomia/nukleotomia z wykorzystaniem mikroskopu operacyjnego, możliwość odtworzenia pierścienia włóknistego
  • discektomia ze stabilizacją międzytrzonową i usztywnieniem segmentu typu ALIF, PLIF, TLIF, XLIF
  • discektomia z implantacją protezy dysku w celu utrzymania ruchomości segmentu
  • dystrakcja międzykolczysta dynamiczna/sztywna

Zabiegi lecznicze z zastosowaniem technik małoinwazyjnych. Poprzez niewielkie nacięcie skórne z użyciem aparatu RTG oraz mikroskopu operacyjnego możliwe jest dotarcie do pożądanego miejsca w kręgosłupie w celu częściowego lub całkowitego usunięcia zwyrodniałego i przemieszczonego dysku. W przypadku konieczności wprowadzenia implantów stosowane są techniki przezskórne. Zabiegi odbywają się w znieczuleniu ogólnym. Następnego dnia po operacji pacjent jest uruchomiony poza łóżko oraz rehabilitowany. Przez następnych parę dni pozostaje na oddziale, gdzie wykonywane są kontrolne badania laboratoryjne i radiologiczne. Poprzez odbarczenie struktur nerwowych zabieg umożliwia zmniejszenie/ usunięcie dolegliwości bólowych po wcześniejszym określeniu ich źródła. Dzięki zastosowaniu odpowiednich implantów w poszczególnych patologiach kręgosłupa możliwe jest odtworzenie wysokości przestrzeni międzykręgowych, korekcja kształtu kręgosłupa oraz unieruchomienie niestabilnego odcinka lub utrzymanie ruchomości jeżeli jest to możliwe/pożądane.