Artroskopowe leczenie konfliktu udowo-panewkowego (FAI)

Zaburzenia wzrostowe, bóle biodra

Głowa kości udowej przechodzi w szyjkę głowy kości udowej. To przejście nazywamy „talią szyjki głowy kości udowej”. Zniekształcenia obrysu szyjki kości udowej, których przyczyną są zaburzenia wzrostowe (często u bardzo aktywnych sportowo młodych pacjentów), doprowadzają do mechanicznego konfliktu pomiędzy szyjką kości udowej i panewką, przez co  ograniczają ruchomość w stawie. W dalszym etapie dochodzi do uszkodzenia obrąbka stawowego. Wczesnym objawem tego konfliktu są bóle biodra, występujące często przy aktywności sportowej. Z biegiem czasu dochodzi do uszkodzenia chrząstki w panewce stawu biodrowego, co w konsekwencji doprowadza do dalszego zwyrodnienia stawu i zwiększa już istniejące ograniczenie ruchomości. W zaawansowanym stadium choroby głowa i panewka są tak zniekształcone, że nie pasują jedna do drugiej. Pojawiają się bóle rozruchowe (po wstaniu z łóżka), bóle stawu po przeciążeniu, bóle nocne i spoczynkowe. W końcowej fazie staw biodrowy ulega usztywnieniu w niekorzystnej dla pacjenta pozycji, znacznie ograniczając komfort życiowy.

Diagnoza

Diagnozę można postawić przez dokładny wywiad lekarski, szczegółowe badanie kliniczne i diagnostykę obrazową. Wskazane jest wykonanie typowego badania radiologicznego stawu biodrowego w dwóch płaszczyznach. Zwężenie szpary stawowej w obrazie radiologicznym jest ewidentnym znakiem uszkodzenia chrząstki stawowej. Zniekształcenia części kostnych stawu mogą być również dobrze ujęte w badaniu tomografii komputerowej poszerzonej o rekonstrukcję 3D. Celem dokładnego zobrazowania obrąbka stawowego i chrząstki stawowej wskazane jest wykonanie badania rezonansu magnetycznego lub TK  z podaniem dodatkowego kontrastu.

Leczenie konfliktu udowo-panewkowego oraz prewencja wtórnych zmian zwyrodnieniowych

U pacjenta, który zgłasza bóle przeciążeniowe stawu biodrowego, poza badaniem klinicznym oraz badaniem radiologicznym powinno zlecić się wykonanie badania tomografii komputerowej oraz badania rezonansu magnetycznego. Badanie tomografii komputerowej obrazuje wielkość deformacji kostnej, natomiast badanie rezonansu magnetycznego z kontrastem wewnątrzstawowym pozwala zobrazować obrąbek i chrząstkę. Aby nie doprowadzić do wczesnych zmian zwyrodnieniowych w stawie biodrowym leczenie operacyjne powinno skorygować wyżej wymienione deformacje. W Klinice w Żorach przeprowadza się nowoczesne techniki leczenia operacyjnego stawu biodrowego. Zaopatrzenie uszkodzeń obrąbka stawowego oraz modelowanie połączenia szyjki z głową kości udowej można wykonać przy użyciu techniki artroskopowej. Po prawidłowym zaopatrzeniu operacyjnym uzyskujemy prawidłowy kształt głowy kości udowej w stawie biodrowym, która nie wchodzi w konflikt w brzegiem panewki stawu biodrowego i nie uszkadza obrąbka stawowego i chrząstki. Umożliwia to zwiększenie zakresu ruchomości w stawie biodrowym i powstrzymuje rozwój zmian zwyrodnieniowych biodra.

Deformacje stawu biodrowego, prowadzące do konfliktu udowo-panewkowego, leczymy tylko operacyjnie. Celem leczenia jest przywrócenie prawidłowego kształtu szyjki kości udowej i zaopatrzenie uszkodzenia obrąbka (jego przyszycie lub przy bardziej zaawansowanych zmianach – usunięcie). Postępowanie to chroni chrząstkę stawową, co zapobiega dalszemu rozwojowi zmian zwyrodnieniowych.