Artroskopia stawu skokowego

Anatomia stawu skokowego

Staw skokowy jest najczęstszym miejscem, które ulega uszkodzeniom podczas aktywności sportowej. Staw skokowy to staw zawiasowy, w skład którego wchodzą:

  • dystalne końce kości piszczelowej i strzałkowej kość skokowa
  • otaczająca je torebka stawowa
  • stabilizujące staw więzadła orz więzozrost piszczelowo-strzałkowy

Artroskopia stawu skokowego

Artroskopia to małoinwazyjny zabieg operacyjny polegający na wprowadzeniu do stawu poprzez małe nacięcie w skórze (ok. 1 cm) cienkiego, sztywnego elementu optycznego zakończonego kamerą wideo, który pozwala na obrazowanie wnętrza stawu. Z drugiego nacięcia do stawu wprowadza się również urządzenia robocze pozwalające na wykonywanie zabiegu operacyjnego wewnątrz stawu.

Wykorzystując technikę artroskopową możemy przeprowadzić:

  • diagnostykę stawu z jednoczasowym zaopatrzeniem stwierdzonych uszkodzeń
  • wycięcie patologicznie przerośniętej błony maziowej i zwłóknień, celem poprawy ruchomości i zmniejszenia stanu zapalnego
  • wycięcie nieprawidłowej lub uszkodzonej kostki trójkątnej z tylnego przedziału stawu
  • usunięcie wolnych ciał wewnątrzstawowych
  • wycięcie osteofitów (wyrośli kostnych) w początkowej i średnio zaawansowanej chorobie zwyrodnieniowej
  • zaopatrzenie uszkodzonej chrząstki stawowej
  • usztywnienie stawu