Artroskopia stawu barkowego

Budowa stawu barkowego (ramiennego)

Staw barkowy jest odpowiedzialny za największy zakres ruchomości kończyny górnej. Składa się z następujących stawów: ramienno-łopatkowego, barkowo-obojczykowego, łopatkowo- żebrowego, mostkowo-obojczykowego oraz z przestrzeni podbarkowej. Każda z tych struktur może być przyczyną dolegliwości bólowych całego barku oraz powodować znaczne ograniczenie ruchomości kończyny.

Zabieg artroskopii stawu barkowego

Obszary, w których artroskopia stawu barkowego może być konieczna to m.in.: nawykowa niestabilność stawu barkowego, uszkodzenia obrąbka stawowego,  uszkodzenia stożka rotatorów, uszkodzenia przyczepu ścięgna głowy długiej do panewki (tzw. SLAP), niestabilności ścięgna głowy długiej w rowku kości ramiennej, zespół ciasnoty przestrzeni podbarkowej, zarostowe zapalenie torebki stawowej, ciała wolne, urazowe zwichnięcie stawu barkowo-obojczykowego oraz zmiany zwyrodnieniowe stawu barkowo-obojczykowego.

Przed zabiegiem poza badaniem klinicznym, które ma decydujące znaczenie,  przeprowadzamy również odpowiednie badania diagnostyczne potwierdzające trafność diagnozy.

Badania takie jak Rezonans magnetyczny, Tomografia komputerowa, RTG, USG zlecamy już w trakcie wizyty, a wyniki są najczęściej dostępne „od ręki”. Dzięki sprawnej organizacji oraz dostępności na miejscu centrum diagnostyki obrazowej możemy postawić ostateczną diagnozę oraz w razie potrzeby zakwalifikować do zabiegu operacyjnego  już w trakcie pierwszej wizyty w Sport- Klinice.

W Sport-Klinice w Żorach stosujemy najnowocześniejsze i najbezpieczniejsze oraz komfortowe dla pacjenta sposoby znieczulenia. Zabiegi takie jak artroskopia stawu barkowego wykonujemy w znieczuleniu przewodowym, dzięki czemu kończyna jest nieczuła, a pacjent może mieć pełny kontakt z lekarzem co zapewnia maksymalne bezpieczeństwo procedury.

Artroskopia stawu barkowego to zabieg polegający na wprowadzeniu do stawu barkowego endoskopu. Kamerę wprowadzamy  do stawu poprzez niewielkie nacięcie umożliwiające dokładną diagnozę oraz przeprowadzenie leczenia. W trakcie diagnostyki wnętrza stawu na monitorze wykonuje się najczęściej 2-3 dodatkowe nacięcia, poprzez które wprowadza się narzędzia chirurgiczne, które umożliwiają przeprowadzenie zabiegu . Zabieg artroskopii stawu barkowego pozwala na dokładna ocenę stanu uszkodzonych tkanek, naprawę uszkodzenia lub usunięcie patologii z oszczędzeniem sąsiednich zdrowych tkanek.

Rehabilitacja po zabiegu artroskopii stawu barkowego 

Po zabiegu artroskopii stawu barkowego, często potrzebne jest ograniczenie swobodnej ruchomości stawu w odpowiedniej ortezie. Pacjenci są w stałym kontakcie z lekarzami oraz fizjoterapeutami Sport-Kliniki. Indywidualnie dopasowane ćwiczenia wdrażamy już w pierwszej dobie po zabiegu. Pionizacja i możliwość poruszania się możliwa jest już kilka godzin po zabiegu, a następnego dnia w godzinach dopołudniowych większość pacjentów może wrócić do domu.

Okres rehabilitacji po artroskopii stawu barkowego  jest zależny od rodzaju procedury zastosowanej podczas leczenia. Warto pamiętać, że nie wszystkie schorzenia stawów barkowych mogą być leczone przy użyciu artroskopii. Niektóre zaawansowane zmiany zwyrodnieniowe stawu barkowego leczy się endoprotezo plastyką, którą można także wykonać w Sport-Klinice.

W urazach stwu barkowego bardzo często wystarczająca jest indywidualnie dobrana i odpowiednio ukierunkowana rehabilitacja, którą również można przeprowadzić w Sport-Klinice .

W trakcie pierwszorazowej wizyty każdy pacjent ma możliwość skorzystania z bezpłatnej konsultacji z kierownikiem rehabilitacji w naszej Klinice.