Artrodeza stawu skokowego

Powszechnym zabiegiem w przypadku zaawansowanych zmian zwyrodnieniowych stawu skokowego jest wzajemne usztywnienie (artrodeza) uszkodzonych powierzchni stawowych. Zabieg ten likwiduje ruch w uszkodzonym stawie skokowym, jednocześnie likwidując dolegliwości bólowe. Istnieje wiele metod operacyjnego usztywnienia. W Sport-Klinice najczęstszą wykonywaną procedurą jest artroskopowe usztywnienie, które pozwala na wykonanie zabiegu drogą małych nacięć oraz dokładne dopasowanie usztywnianych kości. Usztywnienie stawu skokowego nie powoduje istotnego upośledzenia chodzenia.

W przypadku zaawansowanych zmian zwyrodnieniowych stawu skokowego górnego i dolnego wykonujemy usztywnienie z zastosowaniem implantu śródszpikowego, który jednocześnie stabilizuje staw skokowy górny i dolny. Ten typ zespolenia (artrodezy) zapewnia bardzo dobrą pierwotną stabilizację, sprzyjającą szybkiemu usztywnieniu oraz pozwala na wczesne obciążanie operowanej kończyny. Dzięki wykonaniu zabiegu metodą małych nacięć unikamy niedogodności związanych z gojeniem rany pooperacyjnej.

Usztywnienie z zastosowaniem implantu śródszpikowego znosi ruchomość w chorym stawie skokowym górnym i dolnym. Pomimo tego pacjenci w pełni akceptują ten sposób leczenia, oceniając swój usztywniony staw jako bardziej komfortowy i nie powodujący ograniczenia ogólnej mobilności.