Strona Internetowa Kliniki Chirurgii Endoskopowej ma charakter informacyjny, a nie konsultacyjny.

Autorzy dołożyli wszelkich starań, aby informacje zawarte na stronie internetowej były zgodne z obowiązującą wiedzą medyczną. Decyzje o diagnozie, leczeniu, terapii, rehabilitacji w konkretnym schorzeniu pacjenta podejmowane są po konsultacji medycznej i wykonaniu właściwych badań tylko i wyłącznie przez lekarzy i rehabilitantów.

Zarząd, lekarze, konsultanci, rehabilitanci Kliniki Chirurgii Endoskopowej nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za błędy, komplikacje, powikłania wynikłe u osób które samodzielnie zastosują informacje zawarte w tym serwisie.

 REGULAMIN AKCJI – rabat na hasło „NEWSWEEK”

 

  1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA AKCJI

1.1. Organizatorem akcji rabat na hasło „NEWSWEEK” jest Klinika Chirurgii Endoskopowej Sp.  z o.o. ul. Bankowa 2 44-240 Żory NIP 651-15-79-636 KRS 0000096538  Sąd Rej. w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Kapitał zakładowy 2089000,00zł zwana dalej Sport-Kliniką.

1.2. Akcja promocyjna odbywać się będzie od 10 grudnia 2018 do 28 lutego 2019

2.WARUNKI UCZESTNICTWA W AKCJI

2.1. Uczestnikiem Akcji może być każda osoba, która w dniach od 10 grudnia 2018 do 28 lutego 2019 podczas rejestracji na wybraną usługę medyczną poda hasło: NEWSWEEK. Rabat przysługuje jednorazowo na wybraną usługę.

  1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

3.1. Regulamin niniejszej Akcji jest dostępny w siedzibie Organizatora i na stronie www.sport-klinika.pl

3.2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.