Oferta rehabilitacjii

Dział Rehabilitacji oferuje Państwu następujące usługi:

 1. Usprawnianie po urazach i po zabiegach ortopedycznych.
 2. Usprawnianie po zabiegach endoprotezoplastyki stawów kończyn dolnych i górnych.
 3. Leczenie ostrych i przewlekłych zespołów bólowych kręgosłupa.
 4. Usprawnianie w świeżych i przewlekłych urazach tkanek miękkich.
 5. Specyficzna Sportowa Rehabilitacja
 6. Korekcja wad postawy.
 7. Kompleksowe, trójwymiarowe leczenie zachowawcze skolioz za pomocą metod DoboMed, PNF, ćwiczeń asymetrycznych oraz metod rozluźniania mięśniowo-powięziowego.
 8. Usprawnianie w chorobach narządu ruchu, np.: aseptyczne martwice nasad kości udowej, piszczelowej, piętowej i trzonów kręgów – Schoermann.
 9. Usprawnianie w chorobach reumatycznych.
 10. Usprawnianie przy zmianach zwyrodnieniowych narządów ruchu.
 11. Usprawnianie w uszkodzeniach nerwów obwodowych.
 12. Badanie podoskopowe stóp i aplikacja indywidualnie dobranych wkładek Formthotics oraz IGLI
 13. Pobyt rehabilitacyjny z kompleksową opieką rehabilitacyjną oraz medyczną.
 14. Pakiety rehabilitacyjne z przygotowaniem motorycznym w różnych dyscyplinach sportowych, tj. narciarstwo, biegi, tenis, kolarstwo.

Usługi w dziale rehabilitacji realizowane w formie następujących usług lub pakietów:

 • Rehabilitacja (2h)
 • Rehabilitacja (1,5h
 • Rehabilitacja (1h)
 • Rehabilitacja neurologiczna (1h)
 • Rehabilitacja dzieci (45min.-1 h)
 • Konsultacja Rehabilitacyjna
 • Masaż częściowy
 • Masaż całościowy
 • Fizykoterapia- jednorazowo (3 zabiegi)
 • Techniki na tkankach miękkich-taping
 • Terapia Exogen-em
 • Pobyt rehabilitacyjny 6 dniowy
 • Pobyt rehabilitacyjny 12 dniowy
 • Pakiet Rekonstrukcja 21x2h
 • Pakiet Artroskopia 11x2h
 • Pakiet fizjoterapia 1,5h 10×1,5h
 • Trening Funkcjonalny 10x1h
 • Pakiet terapia dziecięca i wad postawy (11X45 min.-1h)
 • Pakiet Fala Uderzeniowa 4x
 • Pakiet Fala Uderzeniowa z TM 4x
 • Pakiet Fizykoterapia 12x
 • Badanie funkcjonalne z 1 treningiem korekcyjnym
 • Badanie funkcjonalne z 3 treningami korekcyjnymi
 • Pakiet Młody Sportowiec (<18 r.ż.) 10 x 1h
 • Pakiet fizjoterapia neurologiczna 11 x 1h
 • Pakiet terapia manualna 11 x 1h
 • Badanie i przygotowanie wkładek ortopedycznych
 • Badanie i przygotowanie wkładek ortopedycznych dla dzieci
 • Badanie i przygotowanie wkładek ortopedycznych wizytowe
 • Badanie i przygotowanie wkładek ortopedycznych IGLI
 • Badanie i przygotowanie wkładek ortopedycznych IGLI sportowe