Jak rozpocząć rehabilitację?

W celu rozpoczęcia rehabilitacji zapraszamy na konsultację rehabilitacyjną, poprzedzoną konsultacją lekarską. Konsultacja prowadzona jest przez Kierownika Działu Rehabilitacji. Wymagana jest dokumentacja medyczna dotycząca choroby wraz z zaleceniami lekarskimi. Podczas konsultacji przeprowadzany jest wywiad oraz badanie funkcjonalne. Zostaje ustalony szczegółowy program rehabilitacji, następuje wybór terapeuty prowadzącego oraz ustala się pierwsze terminy rehabilitacji. Pacjent otrzymuje zestaw ćwiczeń oraz zostaje poinformowany i nieprawidłowościach i złych nawykach ruchowych. Zrozumienie przez pacjenta istoty choroby jest bardzo ważnym czynnikiem w terapii. Ważne jest, aby w przyszłości – w życiu codziennym i aktywności sportowej – pacjent nie powielał błędów sprzed leczenia.