Dnia 6 czerwca na sali szkoleniowej Sport-Kliniki odbyło się szkolenie: „Osteotomie w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego” przygotowane przez zespół lekarzy ze Sport-Kliniki. Tematyka wykładowa dotycząca zabiegów osteotomii spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem.

W trakcie szkolenia przeprowadzone zostały dwa zabiegi operacyjne na żywo. Dzięki systemowi łączności pomiędzy salami operacyjnymi a salą szkoleniową: obraz i dźwięk przesyłany jest w czasie rzeczywistym, uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań, komentowania oraz wymiany doświadczeń podczas zabiegu

Podczas szkolenia odbyły się również warsztaty praktyczne z osteotomii z zastosowaniem płytki Tomofix na kościach suchych.

Ożywiona dyskusja i wymiana poglądów na temat stosowanych metod operacyjnych  podczas praktycznych warsztatów była bardzo cennym oraz inspirującym doświadczeniem poszerzającym horyzonty nie tylko uczestników.

Bardzo serdecznie dziękujemy za zaufanie i tak liczne przybycie!