W dniach 10 – 12 listopada 2016 r. lekarze Sport-Kliniki wzięli udział w 10-tym Międzynarodowym Sympozjum Chirurgii Stawu Kolanowego, które organizowane było przez Klinikę ATOS w Heidelbergu.

Spotkanie, które odbywa się co 3 lata na zamku w Heidelbergu, w tym roku dotyczyło najnowszej wiedzy i trendów w artroskopowej chirurgii rekonstrukcyjnej oraz endoprotezoplastyce stawu kolanowego. Prof. dr. med. Rainer Siebold – gospodarz spotkania – zaprosił światowej sławy chirurgów stawu kolanowego m. in. z USA, Japoni, Niemiec, Wielkiej Brytanii, a także Polski.

Bardzo ciekawym wykładom towarzyszyło 16 zabiegów operacyjnych dotyczących nowych metod rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego stawu kolanowego, rekonstrukcji kompleksu tylno – przyśrodkowego i tylno – bocznego, a także endoprotezoplastyki stawu rzepkowo – udowego i endoprotezoplastyk dwuprzedziałowych z zachowaniem więzadeł krzyżowych, które równolegle odbywały się w Klinice ATOS. Dzięki znakomitej jakości transmisji i komunikacji z salą operacyjną w czasie rzeczywistym możliwa była bardzo ożywiona dyskusja śródoperacyjna pomiędzy operatorem oraz uczestnikami Sympozjum.

Kameralny charakter spotkania – ok. 200 uczestników z 71 krajów spowodował, że możliwa była także dyskusja w mniejszych grupach, co pozwoliło wymienić doświadczenia między poszczególnymi ośrodkami w Europie i na świecie.