W ubiegłym tygodniu zakończył się coroczny zewnętrzny audyt certyfikacyjny Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 w Grupie Scanmed. Grupa Scanmed, w tym także Sport-Klinika otrzymała pozytywną rekomendację jednostki certyfikacyjnej PRS, tym samym po raz kolejny została potwierdzona zgodność naszego systemu zarządzania z wymaganiami międzynarodowej normy ISO 9001:2015.