W dniach 22 – 26 sierpnia Piotr Zagórski – jeden z naszych lekarzy rezydentów uczestniczył w międzynarodowym spotkaniu lekarzy rezydentów i młodych specjalistów ortopedii z całej Europy, które odbywało się na Uniwersytecie Algarve w Faro w Portugalii. To pierwsze tego typu spotkanie, którego celem było odpowiednie przygotowanie do międzynarodowego egzaminu z ortopedii przed EBOT (European Board of Orthopedics).

Głównym organizatorem letniej szkoły ortopedii było FORTE (Federation of Orthopedics Trainees in Europe) z prezydentem Joao Vide (Lizbona), które włożyło potężny wysiłek, aby zaangażować w wydarzenie większość najważniejszych europejskich ortopedycznych towarzystw naukowych (EFORT, ESSKA, EFORT, FESSH, EPOS, EFAS, EORS i EUROSPINE).

W kursie uczestniczyło 120 młodych ortopedów z 22 krajów, wśród których największą grupę stanowili lekarze z Portugalii, Włoch, Grecji oraz Szwajcarii. Polskę z ramienia Polskiego Towarzystwa Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu reprezentowali obok Piotr Zagórskiego, Szymon Czech (Piekary Śląskie) oraz Kajetan Pstrągowski (Łódź).

Wśród prelegentów znaleźli się wybitni specjaliści z zakresu ortopedii m. in. Profesor Reinhold Ganz (Szwajcaria), Prof. Manuel Cassiano Neves – prezydent EPOS (Portugalia) oraz Prof. Max Hearle – sekretarz generalny FESSH.

Blisko 40 godzin interaktywnych wykładów z możliwością aktywnego głosowania po każdym z modułów oraz dyskusje panelowe pozwoliły na wymianę doświadczeń lekarzy z poszczególnych krajów oraz ośrodków.

Bardzo wielkie gratulacje należą się doktorowi Joao Vide, prezydentowi FORTE oraz dr Andre Faria Couto, którzy wraz z zespołem doskonale organizacyjnie poradzili sobie z przeprowadzeniem pierwszego tego typu kursu w Europie oraz dali okazję to stworzenia wielu nowych międzynarodowych kontaktów pomiędzy młodymi specjalistami ortopedii.