Łokieć: Łokieć tenisisty

Rejestracja na wizytę lekarską

Choroba znana jako łokieć tenisisty objawia się bólami przedziału bocznego łokcia, promieniującymi najczęściej od nadkłykcia bocznego kości ramiennej wzdłuż prostowników nadgarstka do ręki. W wielu przypadkach choroba ta jest wynikiem dużej aktywności fizycznej lub pracą w jednej ustalonej pozycji (np. praca za biurkiem). W przebiegu choroby dochodzi do zapalenia przyczepu mięśni prostowników do nadkłykcia bocznego kości ramiennej- najczęściej dotyczy to ścięgna  mięśnia prostownika promieniowego nadgarstka krótkiego, rzadziej długiego.

łokieć tenisisty

Zespół łokcia tenisisty

Istotne jest szybkie rozpoczęcie leczenia w postaci zabiegów fizykoterapii, podania leków przeciwzapalnych, czy noszeniu ortezy – działanie takie powoduje szybkie ustępowanie dolegliwości bólowych i często prowadzi do pełnego wyleczenia.

Tego typu leczenie zaleca się także w przypadku leczenia zapalenia przewlekłego, gdzie objawy utrzymują się powyżej 6 miesięcy. Dodatkowo można zastosować leczenie wspomagające procesy gojenia z użyciem czynników biologicznych, np. czynników wzrostu, które pod kontrolą USG podajemy bezpośrednio w miejsce istniejącej patologii.

W przypadku braku poprawy należy rozważyć leczenie operacyjne. Zabieg operacyjny, zmierzający do usunięcia dolegliwości, można wykonać wykorzystując technikę artroskopową (technika małoinwazyjna), jak również stosując procedurę na otwarto (przecięcie skóry i odsłonięcie chorego miejsca). W niejednoznacznych przypadkach diagnostykę należy poszerzyć celem wykluczenia patologii wewnątrzstawowych – fałdy maziowe, wolne ciała chrzęstne i przewlekłe niestabilności.