Staw biodrowy - anatomia i funkcja: Zmiany zwyrodnieniowe stawu biodrowego - koksartroza

Rejestracja na wizytę lekarską

Najczęstszą przyczyną zmian chorobowych w stawie biodrowym (koksartrozy) jest uszkodzenie chrząstki stawowej, prowadzące do zwiększonego tarcia w stawie i przyspieszonego jego zużywania. Można wyróżnić kilka przyczyn powstawania tych zmian:

I – urazowe uszkodzenia stawu biodrowego (złamania głowy, szyjki kości udowej, złamania panewki stawu biodrowego).

II – niedorozwój stawu biodrowego (dysplazja stawu biodrowego) w którym płytka panewka niewystarczająco pokrywa głowę kości udowej, co powoduje przeciążenia kontaktujących się powierzchni stawowej i szybkie zużywanie się chrząstki.

III - zmiany w ukrwieniu głowy kości udowej (jałowa martwica głowy kości udowej, doprowadzą je do deformacji głowy i jej zapadania)

IV – choroby wieku dziecięcego, doprowadzające do zniekształcenia stawu biodrowego: złuszczenie głowy kości udowej, biodro szpotawe.

V - choroby zapalne (np. przewlekłe wielostawowe zapalenie, reumatoidalne zapalenia stawu, infekcyjne zniekształcenie stawu w przebiegu gruźlicy, bakteryjnego zapalenia stawu i innych).

VI – ostatnio coraz częściej podnoszony jest problem zmian zwyrodnieniowych stawu biodrowego wywołanych nieprawidłowym kształtem przejścia głowy w szyjkę kości udowej jak i kształtem brzegu panewki stawu biodrowego. Schorzenie to nazywane jest konfliktem udowo-panewkowym, w trakcie którego dochodzi do zużywania się chrząstki stawowej i narastania deformacji stawu.